PL EN
ORIGINAL PAPER
SPOSOBY I SYSTEMY ZACHOWANIA WŁAŚCIWEGO STANU BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W OBROCIE GOSPODARCZYM
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2017-09-30
 
 
SLW 2017;46(1):249-263
 
 
REFERENCES (5)
1.
Czubała A., (red.), (2012), Podstawy marketingu, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
2.
Maliszewski J., (2012) Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych, Warszawa. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
3.
Mitnick K., Simon W., (2003), Sztuka podstępu. Łamałem ludzi, nie hasła. Gliwice. Helion.
 
4.
Raczkowski K., (2012), Percepcja bezpieczeństwa ekonomicznego i wyzwania dlazarządzania nim w XXI . Bezpieczeństwo ekonomiczne, Warszawa, Wyzwania dla zarządzania państwem, Wolters Kluwer.
 
5.
Frejtag-Mika E ., Kołodziejak Z., Putkiewicz W., (1996), Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnym świecie, Radom ,Wyd. Polit. Radomskiej. Systemy Logistyczne Wojsk nr 46/2017
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top