PL EN
ORIGINAL PAPER
OPERACJE POKOJOWE JAKO CZYNNIK STABILIZACJI BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
 
Publication date: 2017-09-30
 
 
SLW 2017;46(1):264-275
 
 
REFERENCES (11)
1.
Elak, L. (2010). Funkcjonowanie polskich kontyngentów wojskowych poza granicami kraju. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 
2.
Fehler, W. (2012). Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Warszawa: Wydawnictwo Arte.
 
3.
Kącki, Cz. (2003). Siły wielonarodowe do misji pokojowych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 
4.
Marcinkowski, Cz. (2004). Operacje pokojowe na początku XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo MM Pruszków.
 
5.
Gągor, F. Paszkowski, K. (1999). Międzynarodowe operacje pokojowe w doktrynie obronności RP. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
6.
Haliżak, E., Kuźniar, R. (2006). Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
7.
Zięba, R. (red.). (2008). Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 
8.
Kubiak, M. (red.). (2011). Wybrane przedmiotowe i podmiotowe wymiary bezpieczeństwa. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.
 
9.
Miler, A. (2013). Współczesne operacje pokojowe NATO. W: R. Czulda, R. Łoś, J. Reginia-Zacharski (red.), NATO wobec wyzwań współczesnego świata. Warszawa-Łódź: Instytut Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi w Warszawie Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.
 
10.
Cianciara, A. (2014). Operacje pokojow. W: A. Florczak, A. Lisowska (red.), Organizacje międzynarodowe w działaniu. Wrocław: OTO Agencja Reklamowa.
 
11.
Marcinkowski, Cz. (2011). Istota i ewolucja misji pokojowych ONZ, Przegląd Historyczno-Wojskowy, (nr 5), 8.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top