PL EN
ORIGINAL PAPER
KONCEPCJA OCENY POTENCJAŁU LOGISTYCZNEGO JEDNOSTEK RAS WEDŁUG WYMAGAŃ ATP 16 (D) W OPARCIU O METODY LOGISTYKI STOSOWANEJ
 
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 
 
Publication date: 2017-12-29
 
 
SLW 2017;47(2):173-198
 
 
REFERENCES (20)
1.
Bentkowski J., Kramarz M. (2006), Logistyka stosowana, metody, techniki, analizy, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 
2.
Bursztyński A. (2013), Zabezpieczenie logistyczne wielonarodowych sił okrętowych, Gdynia: Akademia Marynarki Wojennej.
 
3.
Daniluk P. (2015), Bezpieczeństwo i zarządzanie, Warszawa: DIFIN.
 
4.
Dembińska – Cyran I., Gubała M. (2005), Podstawy zarządzania transportem w przykładach, Poznań; Instytut Logistyki i Magazynowania
 
5.
Kolman R. (2013), Różne odmiany jakości, Warszawa: Wydawnictwo PLACET.
 
6.
NATO (1997), Logistics Handbook, Bruksela: NATO.
 
7.
NATO (2001), ATP/MTP 16 D, Ch. 7, Replenishment at Sea (RAS), Bruksela: NATO.
 
8.
NATO (2001), Multinational Maritime Force Logistics, ALP 4.1, Bruksela: NATO
 
9.
NATO (2012), AAP-6 NATO Glossary of Terms and Definitions (English and French), Bruksela: NATO.
 
10.
NATO (2014), AAP-15 NATO Glossary of Abbreviations used in NATO Documents and Publications, Bruksela: NATO.
 
11.
Pac B. A. Gawlik, D. Rębiś (2007), Praca analityczno – badawcza: Logistyka Sił Morskich – zasady ogólne, nr tematu 01 – 036,Warszawa: WCNJiK.
 
12.
Pac B. (2012), Metody uzupełniania zapasów w operacjach morskich, w : Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr. 11 (2012), Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa, strony 363 – 390.
 
13.
Pac. B. (2014). Logistyka morska jako czynnik integrujący zabezpieczenie logistyczne wielonarodowych operacji połączonych NATO, w: W. Nyszk, S. Smyk, Integracja w Logistyce Wojskowej, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej, strony 34 – 57.
 
14.
Pac. B. (2015), Interoperacyjność logistyczna w zabezpieczeniu operacji morskich NATO. Bellona, 1/2015, strony 204 – 223.
 
15.
Stabryła A. (2006). Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Warszawa: PWN.
 
16.
Starzyńska B., Hamrol A., Grabowska M., (2010). Poradnik menedżera jakości, Poznań: Politechnika Poznańska.
 
17.
WCNJiK (2010), NO-07-A028, Uzupełnianie zapasów na morzu, Ładunki płynne, Warszawa: WCNJiK
 
18.
WCNJiK (2012), NO-07-A036, Uzupełnianie zapasów na morzu, Ładunki stale, Warszawa: WCNJIK
 
19.
WCNJiK (2012), PDNO – 07 – A 102, Logistyka sil morskich w operacjach wielonarodowych, Warszawa: WCNIJK.
 
20.
Zimon D. (2015), Logistyka stosowana, Warszawa: CeDeWu.pl
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top