PL EN
ORIGINAL PAPER
ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO W KONTEKŚCIE DOSTĘPU DO INFORMACJI
 
More details
Hide details
1
Politechnika Częstochowska
 
 
Publication date: 2017-12-29
 
 
SLW 2017;47(2):199-211
 
 
REFERENCES (7)
1.
Kifner, T. (1999). Polityka bezpieczeństwa informacji. Gliwice: Helion
 
2.
Staniec, I. Zawiła – Niedźwiecki J. (2008). Zarządzanie ryzykiem operacyjnym. W: M. Blik (red.), Bezpieczeństwo fizyczne. Ochrona obiektu i wartości. Warszawa: C.H. Beck.
 
3.
Nowak, A. Scheffs, W. (2010). Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym. Warszawa: AON.
 
4.
Pałęga M. (2016). Rola czynnika ludzkiego w systemie bezpieczeństwa informacji. Praca doktorska napisana pod kierunkiem dr hab. inż. M. Knapińskiego, prof. PCz., Częstochowa: WIPiTM.
 
5.
PN-ISO/IEC 27002:2014
 
6.
Polaczek, T. (2006). Audyt bezpieczeństwa informacji w praktyce. Gliwice: Helion.
 
7.
Rozbicki, L. Ryżko, J. Sławiński, J. (2000). Systemy kontroli dostępu. Informatyka (1).
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top