PL EN
ORIGINAL PAPER
ANALIZA STRUKTURY SPRZEDAŻY JAKO PODSTAWA TWORZENIA RELACJI PARTNERSKICH W ŁAŃCUCHU DOSTAW
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Częstochowska
 
 
Publication date: 2017-12-29
 
 
SLW 2017;47(2):165-172
 
 
REFERENCES (13)
1.
Abt, S. Adamczewski, P. Kiba, M. Kiersk-Królikowska, D., Ziemkowski, M. (2003). Koncepcja łańcucha logistycznego. W: S. Abt (red.), Zarządzanie w łańcuchach logistycznych (50–57). Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 
2.
Kanter, R.M. (1994). Collaborative Advantage: the Art. Of Alliances, Harvard Business Review, vol. 72, nr 4, 96–108
 
3.
Lambert, D.M. Emmelhainz, M.A. Gardner, J.T. (1999) Building Successful Logistics Partnerships. Journal of Business Logistic, vol. 20, no. 1, 165–181
 
4.
Łupicka, A. (2009). Formy koordynacji rynkowej w łańcuchach dostaw. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 
5.
Mitkow, Sz. Lewczuk, M. (2012). Rola operatora logistycznego w łańcuchu dostaw. Systemy Logistyczne Wojsk, nr 38, 173–193
 
6.
Nonas, B. Staniewska, E. (2017a). Analiza struktury i wielkości zamówień w przedsiębiorstwie hutniczym. W: Z. Skuza, M. Ogórek (red.), Inżynieria produkcji. Wybrane zagadnienia doskonalenia procesów w przedsiębiorstwach (20–30), Seria Monografie nr 70, Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej
 
7.
Nonas, B. Staniewska, E. (2017b). Struktura i kierunki dystrybucji wyrobów hutniczych na podstawie wybranego przedsiębiorstwa. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 2, 46–52
 
8.
Szuster, M. Podleśny, A. (2003). Partnerstwo jako sposób na współdziałanie w łańcuchu logistycznym. W: S. Abt (red.), Zarządzanie w łańcuchach logistycznych (92–100). Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 
9.
Szymczak, M. (2002). Partnerstwo logistyczne w sieciach. W: M. Ciesielski (red.), Sieci logistyczne, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 
10.
Ślaski, P. (2012). Model efektywnej obsługi klienta. Systemy Logistyczne Wojsk, nr 38, 285–290
 
11.
Witkowski, J. (2010). Zarządzanie łańcuchem dostaw. Warszawa: PWE.
 
12.
Żebrucki, Z. (2005). Partnerstwo logistyczne w aspekcie tworzenia relacji i jego modelu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 27, 379–395
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top