PL EN
ORIGINAL PAPER
DZIAŁANIA LOGISTYCZNE W RECYKLINGU TWORZYW SZTUCZNYCH
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 
 
Publication date: 2017-12-29
 
 
SLW 2017;47(2):151-164
 
 
REFERENCES (16)
1.
Cichy J., Sobczyk W., 2014 Odpady z tworzyw sztucznych i ich recykling. Edukacja – Technika – Informatyka tom 1, numer 5, s. 348-353
 
2.
Dz. U. 2016 poz. 1987 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach.
 
3.
Ehrenstein G.W. Brocka-Krzemińska Ż. 2016. Materiały polimerowe - struktura, właściwości, zastosowanie. Warszawa: Wydawnictwo PWN. ss.348
 
4.
Kijeński J., Błędzki A.K., Jeziórska R., 2011 Odzysk i recykling materiałów polimerowych. Warszawa: Wydawnictwo PWN ss. 319.
 
5.
Kozera- Szałkowska A. (2013). Wartość do odzyskania. Recykling. Tom (1), s. 4-7.
 
6.
Osiecka E. (2005). Materiały budowlane, tworzywa sztuczne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ss. 266
 
7.
Merkisz-Guranowska A. (2010), Logistyka recyklingu odpadów jako jeden z elementów systemu logistycznego Polski. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. z. 75, 89-96.
 
8.
PlasticsEurope 2015 Tworzywa sztuczne – fakty 2015 http://www.plasticseurope.org/...
 
9.
PlasticEurope 2017 Zbiórka odpadów http://www.plasticseurope.pl/t...
 
10.
Pach J. (2011). Tworzywa sztuczne - odzysk i recykling. Recykling. Tom (9), s.32-33.
 
11.
PN-EN ISO 1043-1:2011 - Tworzywa sztuczne - Symbole i skróty nazw -- Część 1: Polimery podstawowe i ich cechy charakterystyczne
 
12.
Szołtysek J., 2009, Logistyka zwrotna – Reverse logistics. Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, Poznań ss.158
 
13.
Szołtysek J. Twaróg S. (2017). Logista zwrotna. Teoria i praktyka. Warszawa: PWE. ss.153
 
14.
Tartakowski Z., Błędzki A.,(2011). Maszyny i urządzenia w procesie recyklingu. w red. Kijeński J., Błędzki A.K., Jeziórska R., Odzysk i recykling materiałów polimerowych. Warszawa: Wydawnictwo PWN, s. 49-77.
 
15.
Wolniak R., Stachurek I., Binkiewicz P., 2014, Procesy logistyki odwrotnej na przykładzie recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 12, s. 15-22.
 
16.
Witkowski K., 2015 Aspekt logistyki zwrotów i recyklingu tworzyw sztucznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nr 383, s. 302-317
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top