PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
KONCEPCJA OCENY KOMPLEMENTARNOŚCI LOGISTYCZNEJ MPH WZGĘDEM INSTALACJI WOJSKOWEGO SYSTEMU LOGISTYCZNEGO W SOJUSZNICZYCH OPERACJACH MORSKO – LĄDOWYCH
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 
 
Data publikacji: 30-12-2015
 
 
SLW 2015;43(2):85-105
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (26)
1.
(1997) NATO Logistics Handbook, Bruksela, Bruksela, NATO Headquarters.
 
2.
(2005) Allied Joint Host Nation Support Doctrine & Procedures, AJP 4.5, Bruksela, NATO.
 
3.
(2005) Allied Joint Movement & Transportation Doctrine, AJP 4.4.(A), Bruksela, NATO.
 
4.
(2005) NATO Standard Operating Procedures for the Operation of Advanced and Forward Logistic Sites, ALP 4.1. Supp.1, Bruksela, NATO .
 
5.
(2012) PDNO – 07 – A102, Logistyka sił morskich w działaniach wielonarodowych, Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, Warszawa.
 
6.
(2013) AAP 6, NATO Glossary of terms and definitions, Bruksela, NATO.
 
7.
(2013) AAP 15, Glossary of abbreviations used in NATO documents and publications, Bruksela, NATO.
 
8.
(2013), Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2013., Warszawa, Główny Urząd statystyczny.
 
9.
Bozarth C. Handfield R. B. (2007), Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, HELION, Gliwice.
 
10.
Chaberek M., Jezierski A. Mańkowski C., Reszka L.(2002), Rachunek decyzyjny w logistyce zaopatrzenia, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Gdańsk.
 
11.
Ficoń K. (2005), Logistyka operacyjna, Warszawa , BEL Studio.
 
12.
Ficoń K. (2010), Logistyka morska, statki, porty i spedycja, Warszawa, BEL Studio.
 
13.
Huber M., Zawołek L., Wojdała M. (2013), Polish Ports Handbook 2013, Szczecin, Link.
 
14.
Jacyna M. (red.) (2012) , System logistyczny Polski, uwarunkowania techniczno – technologiczne ko modalności transportu, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
15.
Misztal K. (red.) (2010), Organizacja i funkcjonowanie portów morskich, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
 
16.
Neider J. (2008), Polskie porty morskie, Gdańsk, Uniwersytet Gdański.
 
17.
Neider J. (2013), Rozwój polskich portów morskich, Gdańsk, Uniwersytet Gdański.
 
18.
Pac B. (2007) Rozprawa doktorska nt. Logistyczna koncepcja bazy morskiej NATO, Gdynia, Akademia Marynarki Wojennej..
 
19.
Pac B. (2014), Koncepcja wielokryterialnej oceny potencjału logistycznego jako narzędzia do badania konkurencyjności morskich portów handlowych, Konferencja InfoGlobmar 2014, w: T. Nowosielski, J. Dąbrowski (red.) Porty morskie i żegluga w systemach transportowych, (strony 53 – 70), Gdańsk, Instytut Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego.
 
20.
Pac B. (2015), Komplementarność potencjału logistycznego morskiego portu handlowego względem zabezpieczenia brzegowego i działań RSOM w operacjach NATO, VII Konferencja Międzynarodowa, Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową, teoria i praktyka, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, GM&L 5/2015
 
21.
Pac B., Miler R. (2014) Zastosowanie metody AHP do oceny konkurencyjności morskich portów handlowych w oparciu o ich potencjał logistyczny, Logistyka nr 6/2014, strony 980 – 990.
 
22.
Pac. B (2014), Baza morska sił narodowych w zabezpieczeniu logistycznym wielonarodowych działań NATO na morzu, w Pączek B. (red.) Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego, ROK VIII, 2014 – Część 2., (strony 187 – 212), Gdynia, Akademia Marynarki Wojennej.
 
23.
Pac. B. (2014), Logistyka morska jako czynnik integrujący zabezpieczenie logistyczne operacji połączonych NATO w: W. Nyszk, S. Smyk (red.) Integracja w logistyce wojskowej, (strony 34 – 57), Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 
24.
Rogowski G. (1998), Metody analizy i oceny działalności Banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań.
 
25.
Saaty T. (1990) , How to make a decision: The Analytic Hierarchy process, European Journal of Operational Research, 48/1990.
 
26.
Trzaskalik T. (red.) (2006), Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym, PWE, Warszawa.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top