PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Usługi kurierskie jako determinanta doskonalenia logistyki "ostatniej mili" w Polsce
Stanisław Smyk 1, A-D,F
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Management and Command, War Studies University, Poland
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 24-03-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-09-2023
 
 
Data akceptacji: 28-09-2023
 
 
Data publikacji: 30-09-2023
 
 
Autor do korespondencji
Stanisław Smyk   

Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej, Al. Gen. Chruściela 103, 00-910, Warszawa, Polska
 
 
SLW 2023;58(1):43-62
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki badań odzwierciedlające istotę i właściwości usług kurierskich, a także przesłanki do doskonalenia logistyki „ostatniej mili” w Polsce. Współczesne opracowania naukowe koncentrują się na identyfikacji specyfiki logistyki, którą postrzega się przez jej wielowymiarowość. Niewątpliwie logistyka „ostatniej mili” może być traktowana jako część logistyki dystrybucji i w dobie burzliwego rozwoju handlu elektronicznego powinna być przedmiotem badań naukowych. Istnieje pewna niejednoznaczność związana z identyfikacją istoty usług kurierskich jako elementu rynku usług logistycznych. Usługi te są świadczone przez operatorów pocztowych i istotnie wpływają na rozwiązania logistyczne w obszarze dystrybucji i obsługi posprzedażnej. Celem badań było określenie właściwości usług kurierskich w Polsce, w tym ich mankamentów, i wskazanie możliwości wdrożenia zmian w logistyce „ostatniej mili” koniecznych do wyeliminowania stwierdzonych niedoskonałości. Badania były skoncentrowane na rozwiązaniu następującego naukowego problemu badawczego: Jakie usługi posiadają kluczowe znaczenie na rynku usług pocztowych w Polsce i jakie zasadnicze błędy w zakresie logistyki „ostatniej mili” należy wyeliminować, aby poprawić jakość obsługi klientów? Uzyskane wyniki badań pozwoliły zweryfikować pozytywnie następującą hipotezę badawczą: Kluczowe znaczenie wśród usług pocztowych posiadają usługi kurierskie, przy czym nadal będą dominować krajowe przesyłki kurierskie. Głównymi mankamentami aktualnie stosowanych rozwiązań logistycznych są: uszkodzenia przesyłek; opóźnienia w stosunku do gwarantowanego terminu dostawy i utrata przesyłek. W konsekwencji sprecyzowano istotę usług kurierskich, jako jednego z rodzajów usług pocztowych, określono zasadnicze ich właściwości i wykazano, że krajowe przesyłki kurierskie będą nadal dominować wśród usług pocztowych. Zidentyfikowane zostały także główne mankamenty aktualnie stosowanych rozwiązań logistycznych, a mianowicie uszkodzenia przesyłek; opóźnienia w stosunku do gwarantowanego terminu dostawy i utrata przesyłek na ostatnim etapie dostaw, co było podstawą do wskazania możliwości doskonalenia rozwiązań z zakresu logistyki „ostatniej mili”.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top