PL EN
ORIGINAL PAPER
ANALIZA ATRAKCYJNOŚCI SEKTORA USŁUG LEASINGOWYCH W POLSCE
 
More details
Hide details
1
Politechnika Warszawska
 
 
Publication date: 2016-07-10
 
 
SLW 2016;44(1):286-299
 
 
REFERENCES (4)
1.
Gierszewska G., Romanowska M. (2007) Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
2.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2014, poz. 851). Stan prawny obowiązujący od: 1 lutego 2016 r.
 
3.
Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Dz. U. 2002, Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top