PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Bezpieczeństwo uczestników imprezy masowej na przykładzie wybranego festiwalu
 
 
Więcej
Ukryj
1
The Jacob of Paradies University in Gorzów Wielkopolski, Faculty of Administration and National Security, Poland
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 01-11-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-12-2022
 
 
Data akceptacji: 30-12-2022
 
 
Data publikacji: 31-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Dariusz Maciejewski   

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Faculty of Administration and National Security, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim The Jacob of Paradies University in Gorzów Wielkopolski, Teatralna 25, 66-400, Gorzów Wielkopolski, Polska
 
 
SLW 2022;57(2):85-100
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Głównym celem artykułu jest przybliżenie zadań i roli służby wiodącej w czasie przygotowań, a następnie realizacji zabezpieczenia masowej imprezy artystyczno-rozrywkowej. Przedmiotem rozważań jest bezpieczeństwo uczestników festiwalu muzycznego Pol’and’Rock, który odbywał się w województwie lubuskim, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Szczególnej ocenie poddano proces od przedłożenia dokumentacji przez organizatora festiwalu, aż po przyjęte rozwiązania przez służbę wiodącą, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom w związku z pojawiającymi się nowymi zagrożeniami, w postaci rozwoju nowych technologii. Zidentyfikowane zagrożenia, to między innymi dynamicznie rozwijający się rynek bezzałogowych statków powietrznych oraz nowe metody działania sprawców zamachów terrorystycznych. Zakres czasowy obejmuje swoim zasięgiem okres od 1997 do 2019 roku. W artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie stanowiące główny problem badawczy: czy w czasie trwania imprezy masowej podmiot wiodący realizuje ustawowe obowiązki wynikające z treści obowiązujących aktów normatywnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jej uczestnikom? Metody wykorzystane w badaniu to metoda teoretyczna (metoda analizy i metody wnioskowania), oraz metoda praktyczna (metoda porównawcza). Wnioski z przeprowadzonych badań zostały przedstawione w podsumowaniu.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top