PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Propozycja diety alternatywnej jako element poprawy bezpieczeństwa i jakości żywienia żołnierzy
Paweł Kler 1, A-B,F
,
 
,
 
Jan Hlubik 2, C
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Military University of Technology, Faculty of Security, Logistics and Management, Poland
 
2
University of Hradec Králové, Faculty of Physics, Czech Republic
 
3
Bialska Academy of Applied Sciences John Paul II, Faculty of Economic Sciences, Poland
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 13-06-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-09-2022
 
 
Data akceptacji: 30-09-2022
 
 
Data publikacji: 30-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Kler   

Wydział Bezpieczeństwa Logistyki i, Wojskowa Akademia Techniczna, Kaliskiego 2,, 00-908, Warsaw, Polska
 
 
SLW 2022;56(1):53-66
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W określonej społeczności, którą tworzą również żołnierze, stosowana przez nich dieta powinna zaspakajać wszystkie potrzeby pokarmowe, z wykorzystaniem fizycznie i ekonomicznie dostępnych środków spożywczych (produktów, potraw). Można nazwać ją dietą zwyczajową. Natomiast w określonych sytuacjach, do których zaliczyć można ekspansję, chorób cywilizacyjnych XXI wieku, a także możliwe trudności z pozyskaniem dotychczas dostępnych niektórych produktów spożywczych, spowodowanych kryzysem w związku z trwającą wojną za wschodnią granicą Polski należy rozważyć stosowanie w sposób rozważny diet alternatywnych. Propozycję przykładowej diety pescowegetariańskiej, którą można zaliczyć do diet alternatywnych przedstawiono w artykule. Celem publikacji jest opracowanie jadłospisu dla diety, która może stanowić alternatywę normy wyżywienia żołnierzy w kontekście poprawy bezpieczeństwa jakości ich żywienia. Problemem badawczym zawartym w pracy jest pytanie: w jaki sposób dieta alternatywna może poprawić bezpieczeństwo jakości żywienia żołnierzy? W publikacji zastosowano niezbędne badawcze metody teoretyczne: analiza, synteza i wnioskowanie oraz empiryczne: badania dokumentów oraz modelowanie komputerowe w celu opracowania jadłospisu dla diety alternatywnej. Przeprowadzone w publikacji rozważania i propozycja jadłospisu diety alternatywnej - pescowegetariańskiej dowodzą pozytywnego jej wpływu na zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób cywilizacyjnych o podłożu dietetycznym, co przekłada się na stan zdrowia personelu wojskowego, a w konsekwencji pozwala utrzymać wymaganą sprawność fizyczną żołnierzy oraz ich dyspozycyjność podczas pełnienia służby wojskowej i wykonywania powierzonych zadań służbowych.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top