PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
OPAKOWANIA W TRANSPORCIE LOTNICZYM
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki, Instytut Logistyki
2
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny
Data publikacji: 02-11-2018
 
SLW 2018;49(2):246–257
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawione opracowanie zawiera treści związane z transportem frachtu lotniczego. Celem artykułu jest wskazanie możliwości zwiększenia wykorzystania przestrzeni ładunkowej samolotów transportowych dzięki odpowiedniemu doborowi ULD (Unit Load Devices). W opracowaniu poszczególnych elementów rozważanego zagadnienia zostały zastosowane metody: dedukcji, analiza dokumentów, metody matematyczne oraz modelowanie opisowe. W części pierwszej artykułu została przedstawiona charakterystyka ULD, w części drugiej zaprezentowano wpływ doboru ULD na wykorzystanie przestrzeni ładunkowej samolotów transportowych.
 
REFERENCJE (16)
1.
Rogers B. (2014). ULD Explained. Montreal: ULD CARE.
 
2.
Ładunkowej. Szczecin: Link I Maciej Wędziński.
 
3.
Grandjot H.H., Roessler I., Roland A. (2007). Air Cargo Guide: An Introduction to
 
4.
the Air Cargo Industry. Munich: Huss-Verlag.
 
5.
IATA Unit Load Device Regulations, 5th Edition, 01.01.2017.
 
6.
Świderski A., Dębicka E. Wybrane aspekty zarządzania konfiguracją w logistyce. Systemy Logistyczne Wojsk nr 39, Warszawa 2013.
 
7.
[Dudkiewicz-Fierek D., Marchlewicz M., Świderski A. Logistics processes as a factor improving activities of the enterprise. Systemy Logistyczne Wojsk nr 41, Warszawa 2014.
 
8.
Świderski A., Jasińska J., Pokora W.: Selected aspects of modelling estimating risk in providing logistics services. Systemy Logistyczne Wojsk nr 42, Warszawa 2015.
 
9.
Świderski A.: Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia dla potrzeb Sił Zbrojnych RP. Systemy Logistyczne Wojsk nr 43, Warszawa 2015.
 
10.
Ślaski, P., Waśniewski, T.R. (2016). Zastosowanie dronów do inwentaryzacji magazynów otwartych wielkopowierzchniowych. Logistyka w XXI wieku, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
 
11.
Waśniewski T. R., Ślaski P. Modelowanie procesu automatycznego rozpoznawania i identyfikowania pojazdów w oparciu o technologię RFID, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5, 2018, PWE.
 
12.
Waśniewski T. R., Ślaski P., Modelowanie procesu identyfikowalności wyrobów za pomocą technologii RFID, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5, 2018,PWE.
 
13.
Waśniewski T.R., Laskowski, D., ,Wirtualne sterowanie magazynami, Systemy Logistyczne Wojsk nr 44,2016,WAT
 
14.
Waśniewski T. R.; Ignaciuk P., Osowski, Rafał; ,RFID to use customers of service, Systemy Logistyczne Wojsk nr 46, 2017, WAT
 
15.
Waśniewski T. R, Krupnik D, Sustainability of urban transportation main developments, TRANSPORT MEANS 2017,3 ,2017,KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
 
16.
Wiśnicki B.(2006) Vademecum konteneryzacji – Formowanie kontenerowej jednostki
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430