PL EN
O czasopiśmie
 
"Czasopismo Systemy Logistyczne Wojsk" jest czasopismem naukowym, które ukazuje się dwa razy w roku, obejmującym trzy obszary:
1. Logistyka w Siłach Zbrojnych
  • Logistyka Sił Zbrojnych RP.
  • Logistyka w misjach zagranicznych.
  • Logistyka w ramach państwa gospodarza.
2. Logistyka w sytuacjach kryzysowych państwa
  • Logistyka w stanach nadzwyczajnych (stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, stan wojenny).
  • Logistyka w czasie katastrof i awarii technicznych.
  • Logistyka w czasie zagrozeń.
3. Logistyka w gospodarce
  • Logistyka zaopatrzenia.
  • Logistyka produkcji.
  • Logistyka dystrybucji.
  • Logistyka odpadów.

Zeszyt naukowy „Systemy Logistyczne Wojsk” wydawany jest cyklicznie od 1976 r. przez Instytut Logistyki, Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowej Akademii Technicznej. Adresowany jest do pracowników badawczo-dydaktycznych, kadr logistycznych wojska i przedsiębiorstw oraz studentów. Jest wyjątkowym czasopismem na rynku wydawniczym zawierającym artykuły zarówno z obszaru logistyki wojskowej oraz logistyki cywilnej. Wysoka wartość merytoryczna Zeszytu jest rozpoznawalna przez szerokie grono pracowników nauki i praktyków. Zeszyt „Systemy Logistyczne Wojsk” w pełni wpisuje się w cele wynikające ze Strategii Rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej, a tematyka w nim poruszana jest zbieżna z misją uczelni.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430