PL EN
Czasopismo naukowe „Systemy Logistyczne Wojsk” wydawane jest cyklicznie od 1976 r. przez Instytut Logistyki, Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowej Akademii Technicznej. Adresowane jest do pracowników badawczo-dydaktycznych, kadr logistycznych wojska i przedsiębiorstw oraz studentów. Jest wyjątkowym czasopismem na rynku wydawniczym zawierającym artykuły zarówno z obszaru logistyki wojskowej oraz logistyki cywilnej. Wysoka wartość merytoryczna Czasopisma jest rozpoznawalna przez szerokie grono pracowników nauki i praktyków. Czasopismo „Systemy Logistyczne Wojsk” w pełni wpisuje się w cele wynikające ze Strategii Rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej, a tematyka w nim poruszana jest zbieżna z misją uczelni. Czasopismo znajduje się na liście MEiN (20 pkt).
  • Termin nadsyłania artykułów do Zeszytu nr 55: do 15.09.2021r.
Redaktor Naczelny: dr Małgorzata Oziębło
57.21
ICV
20
MEiN
Bieżący numer
1/2021 vol. 54
 
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430