PL EN
ORIGINAL PAPER
ZASTOSOWANIE PROCESU MARKOWA W MODELOWANIU SYSTEMU EKSPLOATACJI POJAZDÓW MECHANICZNYCH
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Publication date: 2017-09-30
 
 
SLW 2017;46(1):6-17
 
 
REFERENCES (12)
1.
Brzeziński, M. Chylak, E. (1996). Eksploatacja w logistyce wojskowej. Warszawa: Bellona.
 
2.
Brzeziński, M. Zdunek, P. (2016). Wpływ użytkowania środków transportowych na skuteczność ich działania w procesie eksploatacji. Systemy Logistyczna Wojsk, 44, strony 6-17.
 
3.
Brzeziński, M. Justyna, M. (2014). Koncepcja modelu procesu wyboru dostawców usług logistycznych. Systemy Logistyczna Wojsk, 37, strony 25-34.
 
4.
Brzeziński, M. Zdunek, P. (2016). Analiza modeli systemu eksploatacji obiektów technicznych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 5, strony 830-845.
 
5.
Cieciura, M. Zacharski, J. (2007). Metody probabilistyczne w ujęciu praktycznym. Warszawa: Marek Cieciura&Janusz Zacharski.
 
6.
Filipowicz, B. (1996). Modele stochastyczne w badaniach operacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Tchninnczne.
 
7.
Koźniewska, I. Włodarczyk, M. (1987). Modele odnowy, niezawodności i masowej obsługi. Warszawa: PWN.
 
8.
Matalytski, M. Tikhonenko,O. (2011). Procesy stochastyczne. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT.
 
9.
Paska, J. Marchel, M. Wykorzystanie metod procesów Makowa i semi-Markowa w analizie niezawodności elementów i systemów. Warszawa: Politechnika Warszawska, http://marie-www.ee.pw.edu.pl/... (24.03.2017).
 
10.
PN-82/N-04001: Eksploatacja obiektów technicznych. Terminologia ogólna.
 
11.
Ziółkowski, J. Borucka, A. (2016). Zastosowanie modelu Markowa w sferze dystrybucji. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom 17,z.3, c.3, strony 115-127.
 
12.
Żółtowski, B. Niziński, S. (2002). Modelowanie procesów eksploatacji maszyn. Białe Błota Wydawnictwo MARKAR - BZ.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top