PL EN
ORIGINAL PAPER
INFORMATYKA BIZNESOWA WARUNKIEM KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW RYNKOWYCH
 
More details
Hide details
1
Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
 
2
Akademia Marynarki Wojennej
 
 
Publication date: 2017-09-30
 
 
SLW 2017;46(1):18-34
 
 
REFERENCES (19)
1.
Bartkiewicz W., Jabłoński W.J. (2005), Systemy informatyczne zarządzania. Wprowadzenie do technologii przetwarzania danych. Włocławek Wyd. WSH-E.
 
2.
Bubnicki Z. (1993), Podstawy informatycznych systemów zarządzania. Warszawa Wyd. PW.
 
3.
Bytniewski A. (2015), Architektura zintegrowanego systemu zarządzania. Wrocław Wyd. UE.
 
4.
Ficoń K. (2003), Systemy informatyczne przedsiębiorstw. Warszawa BEL Studio.
 
5.
Ficoń K. (2016), Inżynieria wiedzy stymulatorem przedsiębiorczości w dobie nowej gospodarki. Współczesna Gospodarka vol 7, 2016/2.
 
6.
Ficoń K., Krasnodębski G. (2012), SAP R/3 – światowy standard informatycznej obsługi procesów biznesowych w gospodarce rynkowej. Zeszyty Naukowe WSAB nr 18/2012.
 
7.
Ficoń K., Krasnodębski G. (2016), Cztery generacje logistycznych systemów informatycznych. Geneza, aplikacje, trendy. ZN WAT SLW nr 44/2016.
 
8.
Gates B. (2001), Biznes szybki jak myśl. Warszawa Prószyński i S-ka.
 
9.
Haffer M., Sudoł S. (1999), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości. Toruń Wyd. UMK.
 
10.
Janowski J. (2009), Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów. Warszawa Difin.
 
11.
Januszewski A. (2016), Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Warszawa WN PWN.
 
12.
Kisielnicki J. (2005), Systemy informacyjne biznesu. Warszawa Placet.
 
13.
Kondratowicz L. (1999), EDI w logistyce transportu. Gdańsk Wyd. UG.
 
14.
Majewski J. (2006), Informatyka dla logistyki. Poznań Wyd. ILiM.
 
15.
Nowicki A. (2006), Komputerowe wspomaganie biznesu. Warszawa AW Placet.
 
16.
Targowski A. (1971), Informatyka klucz do dobrobytu. Warszawa PIW.
 
17.
Targowski A. (2001), Informatyka bez złudzeń. Toruń Adam Marszałek.
 
18.
Wrycza S. (red.) (2010), Informatyka ekonomiczna. Warszawa PWE.
 
19.
Ziemba E. (2008), Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy, Poznań Wyd. WWSB.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top