PL EN
ORIGINAL PAPER
AIR FORCE TRANSPORT TASKS AS A LOGISTIC SAFETY COMPONENT OF POLISH MILITARY CONTINGENT
 
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Szkoła Doktorska
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Publication date: 2019-12-31
 
 
SLW 2019;51(2):5-14
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the article is an analysis of the types and significance of transport tasks carried out by the Air Force to ensure logistic security for Polish Military Contingents. The article is also an indication of the important role of air transport in the realization of the PKW transport needs security. The article presents examples of the realizations of logistic security by the Polish Air Force during missions outside the country with the participation of Polish army units.
 
REFERENCES (24)
1.
BENEC, M., & SMAL, T. (2007). Wojskowy transport strategiczny jako wyzwanie dla Sił Zbrojnych RP. Zeszyty Naukowe/Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 18-32.
 
2.
BODZIANY, M., & CZUBA, R. (2007). Zabezpieczenie logistyczne Polskich Kontyngentów Wojskowych w ujęciu organizacyjno-proceduralnym. Zeszyty Naukowe/Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 187-199.
 
3.
BRZEZIŃSKI, M. (2005). Logistyka wojskowa. Dom Wydawniczy Bellona.
 
4.
CZABAN, A. (2008). Transport powietrzny w zabezpieczeniu polskich kontyngentów wojskowych w Iraku. Zeszyty Naukowe AON (3 (72) A Numer specjalny), 119-131.
 
5.
FIGURSKI, J. (2010). Ekonomika logistyki: Logistyka transportu. Wojskowa Akademia Techniczna.
 
6.
INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH. (2008). Koncepcja wdrażania w resorcie Obrony Narodowej systemu kontraktowania usług poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. Bydgoszcz: Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych.
 
7.
KORZENIEWSKI, K., & GREGULSKI, R. (2014). Reasons for medical evacuations of soldiers serving in International Security Assistance Force (ISAF) operation in Afghanistan. International maritime health, 65(4). 210-215.
 
8.
KORZENIEWSKI, K., SKÓRZEWSKI, K. (2010). Działalność Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Czadzie w latach 2008-2009. Lekarz Wojskowy. nr 88 (2).
 
9.
KUCHAREK, D. (2019). Możliwości bazy lotniczej w ograniczaniu skutków ataków terrorystycznych z użyciem czynników masowego rażenia. Dęblin: Lotnicza Akademia Wojskowa.
 
10.
LIS, A. (2001). Wykorzystanie outsourcingu usług transportowych w zabezpieczeniu wojskowych operacji ekspedycyjnych: doświadczenia Sił Zbrojnych RP. Logistyka (6).
 
11.
LIS, A., SZKODA, A. (2009). Zabezpieczenie logistyczne PKW Czad w ramach operacji EUFOR Tchad/RCA. Bydgoszcz: Biuletyn Informacyjny Zarządu Okręgowego Towarzystwa Wiedzy Obronnej. nr 3.
 
12.
MARCZAK, J., & PAWŁOWSKI, J. (1995). O obronie militarnej Polski przełomu XX-XXI wieku. Bellona.
 
13.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ (2014). Transport i ruch wojsk Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej DD/4.4(B). Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 
14.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ. (2006). Instrukcja o przewozach wojsk oraz uzbrojenia i sprzętu wojskowego transportem lotniczym, DD/4.4.2. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 
15.
NOWAK, J., OGONOWSKI, K. (2018). Siły powietrzne RP – stare zadania, nowe wyzwania. [w] RADOMYSKI A., MALINOWSKI, P., MICHALSKI, D., Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Obronność RP XXI wieku. Dęblin: Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej.
 
16.
PATERAK, S. (2014). Problemy w przemieszczeniu PKW–w perspektywie planowanej operacji wycofania wojsk z Afganistanu. Zeszyty Naukowe/Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki. (2), 70-79.
 
17.
PAWLISIAK, M. (2016). Bezpieczeństwo logistyczne wyznacznikiem zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Systemy Logistyczne Wojsk, (44), 260-274.
 
18.
RAJCHEL, J. (2017). Lotnictwo transportowe w operacjach reagowania kryzysowego. Przegląd Nauk o Obronności, 2.
 
19.
RURAK, A., KOZIK, B. (2018). Siły powietrzne w operacjach militarnych. [w] Rurak A., Bezpieczeństwo powietrzne cz. I. Dęblin: Lotnicza Akademia Wojskowa.
 
20.
SŁODCZYK, A., & POLOWY, A. (2008). Zabezpieczenie logistyczne polskich kontyngentów wojskowych w Iraku. Zeszyty Naukowe AON, (3 (72) A Numer specjalny), 132-142.
 
21.
SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO. (2014). Kompendium logistyka wojskowego. Warszawa: Sztab Generalny Wojska Polskiego.
 
22.
WRÓBEL T., BERNABIUK P. Blisko, coraz bliżej. www.polska-zbrojna.pl/home/articleinmagazineshow/12016?t=BLISKO-CORAZ-BLIZEJ ( 23.11.2019)
 
23.
ZAŁĘSKI, K. (2013). Wstęp do polityki bezpieczeństwa. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
 
24.
ZARZĄD PLANOWANIA LOGISTYKI. (1997). Koncepcja logistyki SZ RP do 2012. Warszawa: Zarząd Planowania Logistyki.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top