PL EN
ORIGINAL PAPER
EVALUATION OF ROAD SAFETY IN POLAND
 
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Instytut Logistyki
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Publication date: 2019-12-31
 
 
SLW 2019;51(2):15-25
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the article is to present the current state of road traffic safety in Poland in voivodeship terms and relation to other European Union countries. The theoretical basis for collecting data on road incidents was discussed and the indicators used to assess the level of safety were characterized. In addition, suggestions have been made that could improve the traffic situation.
 
REFERENCES (13)
1.
Ministerstwo Infrastruktury. (2005). Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Program szkoleń Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. s. 51.
 
2.
BORUCKA, A. (2013). Analiza polskiego transportu samochodowego, Systemy Logistyczne Wojsk, 39, 13-23.
 
3.
BRZEZIŃSKI M., KIJEK M., GŁODOWSKA, K., OWCZAREK, P., ZELKOWSKI, J., BARTOSIAK, P., (2018) Aspects of improvement in exploitation process of passenger means of transport, Journal of Advanced Transportation, 335-350.
 
4.
GUS. (2017). Dane statystyczne GUS – transport wyniki działalności 2017r. Warszawa: GUS.
 
5.
Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dn. 10 kwietnia 2018r., Bezpieczeństwo ruchu drogowego: Dane za 2017r. wskazują poprawę, lecz osiągnięcie znacznego postępu wymaga bardziej zdecydowanych działań, Bruksela.
 
6.
SKOCZYŃSKI, P., ŚWIDERSKi, A., BORUCKA, A. (2018) Characteristics and Assessment of the Road Safety Level in Poland with Multiple Regression Model, Transport Means, Proceedings of the 22nd International Scientific Conference part I, Lithuania, 92 – 97.
 
7.
Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 20017 r., http://www.krbrd.gov.pl/pl/tes... (30.01.2019)
 
8.
SZCZEPAŃSKI, E., JACYNA-GOŁDA, I., ŚWIDERSKI, A., BORUCKA, A. (2019) Wear of brake system components in various operating conditions of vehicle in the transport company, Eksploatacja I Niezawodność – Maintenance and Reliability, 1(21), 1-9. dx.doi.org/10.17531/ein.2019.1.1
 
9.
SZCZĘSNY P., RYMARZ J. (2012). Wskaźniki bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i krajach sąsiednich, Autobusy 4, 171-178.
 
10.
ŚWIDERSKI, A, BORUCKA, A. (2018) Mathematical Analysis of Factors Affecting the Road Safety in Selected Polish Region, Transport Means, Proceedings of the 22nd International Scientific Conference part II, Lithuania, 651- 654.
 
11.
ŚWIDERSKI, A., CZARNECKI, M., GONTARCZYK, M., ZELKOWSKI, J. (2016). Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, Gospodarka Materiałowa i Logistyka. 5. 679-696.
 
12.
WICHER J. (2012). Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Zarządzenie Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych.
 
13.
ZBYSZYŃSKI M. (2017). Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego – stan obecny i przyszły, Transport samochodowy z. 1, 49-64.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top