PL EN
ORIGINAL PAPER
USAGE OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS IN AUTOMOTIVE TRANSPORTATION MANAGEMENT
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Publication date: 2015-12-30
 
 
SLW 2015;43(2):65-84
 
 
REFERENCES (25)
1.
Magnuszewski A., 1999. GIS w geografii fizycznej, PWN, Warszawa
 
2.
Twaróg J., 2003. Mierniki i wskaźniki logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań
 
3.
Gaździcki J., 1990. Systemy informacji przestrzennej, PPWK, Warszawa
 
4.
Kwiecień J., 2004. Systemy informacji geograficznej – podstawy, Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz
 
5.
Muller J.C., 1989. Generalization of spatial databases, Longman Scientific a. & Technical, Harlow.
 
6.
Zapart P., 1994.Komputerowe Systemy Informacji Przestrzennej, Intersoftland, Warszawa
 
7.
Bielecka E., 2006 ,Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa.
 
8.
Kubik T., 2009. GIS. Rozwiązania sieciowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 
9.
Cowen D.J., 1999. The National Center for Geographic Information and Analysis.
 
10.
Bielecka E., Maj K., 2009. Systemy informacji przestrzennej. Podstawy teoretyczne, WAT, Warszawa
 
11.
L. Litwin, G, Myrda, 2005. Systemy Informacji Geograficznej, , Helion , Gliwice s. 14
 
12.
Fotheringham S., Rogerson P., 1994. Spatial Analysis and Geographic Information Systems, Taylor & Francis,
 
13.
Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2007. GIS, obszary zastosowań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
14.
Laurini R., Thompson D., 1992. Fundamentals of Spatial Information Systems, Academic Press London
 
15.
Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W., 2006. GIS, teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
16.
http://emapi.pl/ (stan na 09.09.2015r.).
 
17.
http://www.autodesk.pl/ (stan na 09.09.2015r.).
 
18.
http://www.autoguard.pl/ (stan na 09.09.2015r.).
 
19.
http://www.clarklabs.org/ (stan na 09.09.2015r.).
 
20.
http://www.eltegps.pl/ (stan na 09.09.2015r.).
 
21.
http://www.esri.pl/ (stan na 09.09.2015r.).
 
22.
http://www.flota-online.pl/ (stan na 09.09.2015r.).
 
23.
 
24.
http://www.navifleet.pl/ (stan na 09.09.2015r.).
 
25.
http://www.spaceguard.pl/ (stan na 09.09.2015r.).
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top