PL EN
ORIGINAL PAPER
BALANCING OF THE PRODUCTION LINE ON EXAMPLE OF MANUFACTURING SHOES
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Instytut Logistyki
 
 
Publication date: 2015-12-30
 
 
SLW 2015;43(2):51-64
 
 
REFERENCES (3)
1.
Bozarth C., Handfield R.B. 2007. Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. Gliwice: HELION.
 
2.
Brzeziński M. 2013. Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie. Warszawa: Diffin.
 
3.
Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z. 2012. Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top