PL EN
ORIGINAL PAPER
WPŁYW UŻYTKOWANIA ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA SKUTECZNOŚĆ ICH DZIAŁANIA W PROCESIE EKSPLOATACJI
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Publication date: 2016-07-10
 
 
SLW 2016;44(1):6-17
 
 
REFERENCES (12)
1.
Brzeziński, M. Chylak, E. (1996). Eksploatacja w logistyce wojskowej. Warszawa: Bellona.
 
2.
Brzeziński, M. Waściński, T. Kijek, M. Modelowanie systemu organizacji przewozów w firmie transportowej. Gospodarka Materiałowa & Logistyka,4/2015, 27-36.
 
3.
Borowiecki, R. Czaja, J. Jaki, A. (1997). Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie. Zagadnienia wybrane. Warszawa–Kraków: TNOiK.
 
4.
Downarowicz, O. (1997). System eksploatacji Zarządzanie zasobami techniki. Gdańsk-Radom: Instytut Technologii eksploatacji.
 
5.
Kryński, H. (1973). Zastosowanie matematyki w ekonomii. PWN.
 
6.
Legutko, S. (2007). Eksploatacja maszyn. Poznań: WPP.
 
7.
Legutko, S. (2004). Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń. Warszawa: WSiP.
 
8.
Macha, E. (2001). Niezawodność maszyn. Opole: Politechnika Opolska.
 
9.
Okrąglicki, W. Łopuszański, B. (1980). Użytkowanie urządzeń mechanicznych. Warszawa: WNT.
 
10.
Ścieszka, S. Żołnierz, M. (2012). Eksploatacja Maszy., Część I. Trwałość eksploatacyjna i regeneracja elementów maszyny. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 
11.
Waściński, T. Zieliński, P. (2015). Efektywność procesu transportowego. Systemy Logistyczne Wojsk, 42/2015, 221-236.
 
12.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top