PL EN
ORIGINAL PAPER
MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE EKONOMETRYCZNE W LOGISTYCE PRZEDSIĘBIORSTWA
 
 
More details
Hide details
1
AON
 
 
Publication date: 2016-07-10
 
 
SLW 2016;44(1):18-41
 
 
REFERENCES (15)
1.
Dittmann P. (2008). Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 
2.
Krawczyk S. (2001). Metody ilościowe w planowaniu (działalności przedsiębiorstwa). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
3.
Schroeder J. (1997). Badania Marketingowe Rynków Zagranicznych., Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 
4.
Sobczyk M. (2008). Prognozowanie. Teoria. Przykłady. Zadania. Warszawa: PLACET.
 
5.
Jełowicki M., Kieżuń W., Leoński Z., Ostapczuk B. (1979). Teoria organizacji i zarządzania. Warszawa: PWN.
 
6.
Maciąg A., Pietroń R., Kukla S. (2013). Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
 
7.
Witkowski M., Klimanek T. (2006). Prognozowanie gospodarcze i symulacje w przykładach i zadaniach. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 
8.
Zielaś A., Pawełek B., Wanat S. (2003). Prognozowanie ekonometryczne. Teoria. Przykłady. Zadania. Warszawa: PWN.
 
9.
Kukuła K. (red.). (2004). Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach. Warszawa: PWN.
 
10.
Trzaskalik T. (red.). (1998). Modelowanie preferencji a ryzyko. Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego.
 
11.
Grzelak M., Ziółkowski J. (2014). Model ekonomicznej wielkości zamówienia (EOQ). Systemy logistyczne Wojsk, nr 41/2014, 379÷388.
 
12.
Janicki A., Wojciechowski A. (2007). Popyt i podaż jako podstawowy czynnik generowania przepływów w łańcuchu logistycznym. Systemy logistyczne Wojsk, nr 33/2007, 137÷150.
 
13.
Kurasiński Z., Bartosiewicz S. (2012). Koncepcja zwiększania efektywności wykorzystania świadczonych usług logistycznych przez centra logistyczne na potrzeby rynku. Przedsiębiorczość i zarządzanie, tom XIII ‒ zeszyt 15 ‒ 2012, 117÷134.
 
14.
Ziółkowski J., Misiuda D. (2015). Wybrane metody prognozowania popytu na przykładach liczbowych. Systemy logistyczne Wojsk, nr 43/2015, 214÷223.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top