PL EN
ORIGINAL PAPER
MOTOR TRANSPORT IN THE LIGHT OF DOMESTIC REGULATIONS
 
 
More details
Hide details
1
Jednostka Wojskowa 2420
 
 
Publication date: 2015-12-30
 
 
SLW 2015;43(2):187-195
 
 
REFERENCES (17)
1.
Karwowski, A. (red.). (1972). Leksykon. Warszawa: PWN.
 
2.
Klepacki, B. i Sabak, B. (2012). Krajowe i międzynarodowe źródła prawa transportowego w transporcie drogowym. Logistyka, 6, 503-504.
 
3.
Rydzkowski, W. i Wojewódzka-Król, K. (red.). (2007). Transport. Warszawa: PWN.
 
4.
Sadowski, J. (2011). Bezpieczeństwo transportu drogowego ładunków niebezpiecznych. Logistyka,3,2415.
 
5.
Szanciło, T. (2013). Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 
6.
Art. 87 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 
7.
Dz.U. Nr 53, poz. 272, 1984 r.
 
8.
Dz.U. Nr 125, poz. 1371, 2001 r.
 
9.
Dz.U. Nr 199, poz. 1671, 2002 r.
 
10.
Dz.U. Nr 92, poz. 879, 2004 r.
 
11.
Dz.U. Nr 16 poz. 93, 1964.
 
12.
Art. 1 pkt 3 Ustawy prawo przewozowe.
 
13.
Art. 4 pkt 1 Ustawy o transporcie drogowym.
 
14.
Art. 4 pkt 2 Ustawy o transporcie drogowym.
 
15.
Art. 1 Ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top