PL EN
ORIGINAL PAPER
NEEDS AND POSSIBILITIES OF USING RAIL TRANSPORT IN MILITARY TRANSPORT
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki Zarządzania, Instytut Logistyki
 
 
Publication date: 2019-12-31
 
 
SLW 2019;51(2):129-139
 
ABSTRACT
Rail transport in the 21st century is one of the few types that are relatively environmentally friendly, and at the same time is able to carry loads of considerable size and large weight. With this in mind, while seeing the need to train troops in training conditions, legitimate transport needs are generated in military units, e.g. in the military. tanks by rail transport to the training ground. Existing solutions in Poland regarding the functioning of rail transport and real transport possibilities make it possible to conclude that, in compliance with certain rules, proceedings are possible to meet the needs reported by the military units.
 
REFERENCES (11)
1.
DOWÓDZTWO GENERALNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH. (2014). Doktryna DU-4.4.1(B) Zasady przewozu wojsk transportem kolejowym. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 
2.
FAJCZAK-KOWALSKA, A. (2013). Transport kolejowy w procesach logistycznych polskiej gospodarki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
3.
GRZYWACZ, W. (1982). Infrastruktura transportu: charakterystyka, cechy, rozwój. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
 
4.
KACPERCZYK, R. (2009). Transport i spedycja, część I. Transport. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
5.
KISPERSKA-MOROŃ, D., & KRZYŻANIAK, S. (2009). Logistyka.
 
6.
KURASIŃSKI, Z. (2014). Kompendium logistyka wojskowego. Warszawa: WAT, 41.
 
7.
HAJDUL, M., STAJNIAK, M., FOLTYŃSKI, M., & KRUPA, A. (2015). Transport i spedycja. Biblioteka logistyka, Poznań.
 
8.
TOWPIK, K. (2002). Linie kolejowe dużych prędkości. Stan obecny i kierunki rozwoju wybranych zagadnień z zakresu dróg kolejowych. Problemy Kolejnictwa. 111-134.
 
9.
GUS. (2019). Transport wyniki działalności w 2018 roku. Warszawa: GUS.
 
10.
ZALEWSKI, P., SIEDLECKI, P., & DREWNOWSKI, A. (2004). Technologia transportu kolejowego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top