PL EN
ORIGINAL PAPER
OCENA RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W RELACJACH Z DOSTAWCAMI
 
More details
Hide details
1
Politechnika Częstochowska
 
 
Publication date: 2016-07-10
 
 
SLW 2016;44(1):107-116
 
 
REFERENCES (10)
1.
Materska, K. (2003). O wartości informacji w systemach zarządzania informacją i wiedzą. W: L. Drelichowskiego, A. Januszewskiego, G. Dzieży (red.) Zastosowanie technik informacyjnych w gospodarce i zarządzanie wiedzą, Bydgoszcz. 1 Czekaj, R. (red.). (2012). Podstawy zarządzania informacją. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 
2.
Bielecki, M. Szymonik, A. 2014. Bezpieczeństwo systemów logistycznych w wymogach i normach międzynarodowych. Systemy Logistyczne Wojsk (41). 21-40.
 
3.
Żebrowski, A. (2004). Bezpieczeństwo wiedzy – nowy atrybut działalności przedsiębiorstwa. W R. Borowiecki (red.) Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania. Kraków.
 
4.
Romanowska, M. (2001). Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny.
 
5.
W: R. Borowiecki, M. Romanowska (red.) System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
6.
Liderman, K. (2012). Bezpieczeństwo informacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
7.
Liderman, K. (2009). Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN Mikom.
 
8.
Górska, M. Pająk, B. (2015). Wybrane zagadnienia zarządzania relacjami w sferze Zaopatrzenia przedsiębiorstw przemysłu metalowego. Systemy Logistyczne Wojsk (42). 81-90.
 
9.
Białas, A. (2006). Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
 
10.
PN-ISO/IEC 27001:20
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top