PL EN
ORIGINAL PAPER
THE ASSESSMENT OF SELF-GOVERNMENT EMPLOYEE IN THE POLISH DEFENCE SYSTEM
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki, Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Publication date: 2019-06-30
 
 
SLW 2019;50(1):5-17
 
ABSTRACT
Responsibility and effectiveness of realization tasks related to state security and defense are strongly dependent to organization of work in the departments of local government units. It is also determined by the knowledge and experience of their employees, as well as the scope of assigned professional duties or adjustment of the organizational structure to the range of the tasks performed. In this article, the attention was focused on district and village offices examined in terms of proper preparation of employees to perform their functions.
 
REFERENCES (20)
1.
ARMSTRONG, M. (2005). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 
2.
BOCHYŃSKA-ŚMIGIELSKA, E. (2012). Determinanty zaangażowania i efektywności zawodowej. Zeszyty naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ, 4, 97-113.
 
3.
BONISŁAWSKA, B. (2012). Zadania administracji samorządowej w zakresie bezpieczeństwa lokalnego. Zeszyty Naukowe WSEI seria: ADMINISTRACJA, 2(1), 223-256.
 
4.
BONTIS, N. (2004). National intellectual capital index: The benchmarking of Arab countries. Journal of intellectual capital, 5(1), 13-39.
 
5.
BORUCKA, A. (2013). Funkcjonowanie wojskowych oddziałów gospodarczych w nowym systemie logistycznym sił zbrojnych. Logistyka, 6, 39-48.
 
6.
BORUCKA, A. (2014). Przewóz osób w Polsce w świetle zmian legislacyjnych. Logistyka, 6, 468-475.
 
7.
BORUCKA, A., & MIKOSZ, B. (2008). Organizacja gospodarki odpadami w siłach zbrojnych na tle zmian militarnych i nowych wyzwań stawianych polskiej armii. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 8, 1-12.
 
8.
BORUCKA, A., & WIELGOSIK, M. (2016). Istota i znaczenie służby przygotowawczej i szkolenia rezerw. Systemy Logistyczne Wojsk, (45), 51-66.
 
9.
CHRZYŃSKI, R. (2017). Zadania obronne w systemie planowania i finansowania samorządu terytorialnego,[w:] Samorząd terytorialny w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej, pod. red. Z. Trejnis, J. Adamkiewicz, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
10.
HYSA, B., & GRABOWSKA, B. (2014). System motywacji pracowników administracji publicznej na podstawie wybranej jednostki ZUS. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 74, 325-342.
 
11.
JAŁOWIEC, T. (2018). Logistyka w systemie bezpieczeństwa państwa. Logistyka w teorii i praktyce nauk o bezpieczeństwie i obronności, 1, 12-28.
 
12.
KRZYSZTOFEK, A., & KUMAŃSKA, W. (2011). Wpływ motywowania pracowników na efektywność pracy w przedsiębiorstwie. Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae, 15(2), 43-56.
 
13.
KUC, B. R., & MOCZYDŁOWSKA, J. (2009). Zachowania organizacyjne: podręcznik akademicki. Difin.
 
14.
KULICZKOWSKI, M. (2016). Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce. Próba systematyzacji procesualnych oraz funkcjonalnych aspektów przygotowań. Warszawa: AON.
 
15.
KUMARI, G., & PANDEY, K. M. (2011). Job satisfaction in public sector and private sector: A comparison. International Journal of Innovation, Management and Technology, 2(3), 222.
 
16.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ. (2009). Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Strategia sektorowa do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. (2009). Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 
17.
PENC, J. (2001). Kreowanie zachowań w organizacji: konflikty i stresy pracownicze, zmiany i rozwój organizacji. Agencja Wydawnicza Placet.
 
18.
SZMITKOWSKI, P. (2017). Szkolenia obronne w administracji publicznej jako istotny element edukacji dla bezpieczeństwa w RP. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, (15), 83-93.
 
19.
ŚWIDERSKI, A., BORUCKA, A., JACYNA-GOŁDA, I., & SZCZEPAŃSKI, E. (2019). Wear of brake system components in various operating conditions of vehicle in the transport company. Eksploatacja i Niezawodność, 21, 1-9. dx.doi.org/10.17531/ein.2019.1.1
 
20.
WAŚNIEWSKI, T., & BORUCKA, A. (2011). Sieciowe rozwiązania w łańcuchu dostaw w oparciu o technologię radiowej identyfikacji towarów. Systemy Logistyczne Wojsk, (37), 235-245.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top