PL EN
ORIGINAL PAPER
MODEL ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Publication date: 2017-12-29
 
 
SLW 2017;47(2):107-134
 
 
REFERENCES (17)
1.
A. Białas, Bezpieczeństwo informacji I usług w nowoczesnej instytucji i firmie, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007, s. 75. 2 M. Ciecierski, Wywiad biznesowy…, s. 77. 3 K. Doran: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji we współczesnym przedsiębiorstwie, AON Warszawa 2015.
 
2.
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z późn. zm.).
 
3.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz. U z 2012 r. poz. 683).
 
4.
P. Jedynak (red.), Audyt w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004.
 
5.
L. Kiełtyka, Ochrona i bezpieczeństwo informacji…, s. 233.
 
6.
Ł. Kister, Audyt jako narzędzie oceny bezpieczeństwa informacji w organizacji [w:] Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych, Materiały VI Kongresu KSOIN Katowice 2010, s. 58.
 
7.
L. Kościelecki: Finanse w zarzadzaniu gospodarką. Bezpieczeństwo finansowe w okresie kryzysu, AON Warszawa 2013, Finanse-ich istota i funkcje. Pieniądz atrybutem finansów [w] Propedeutyka finansów, AON, Warszawa 2014.
 
8.
J. Łuczak, M. Tyburski, Systemowe Zarządzanie bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 
9.
W. Ozier, Risk analysis and assessment, CRC Press LLC 2004.
 
10.
D.L. Pipkin, Bezpieczeństwo informacji…, s. 93.
 
11.
M.E. Porter, Strategia konkurencji. Analiza sektora i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
 
12.
Risk management: implementation principles and Inventories for risk management/risk assessment methods and tools, European Network and Information Security Agency (ENISA) 2006.
 
13.
M. Sumiński, Kultura informacyjna: przegląd teorii oraz potencjalne problemy badawcze[w:] Wyzwania i perspektywy współczesnego zarządzania. Innowacje, kryzys, przedsiębiorczość, pod. red. K. Łukasika, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2013.
 
14.
D. Wealleans, The quality audit for ISO 9001: 2000. Apractical guide, Gower 2005.
 
15.
ISO 19011:2002 Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing.
 
16.
ISO/IEC Guide 73:2002.
 
17.
ISO 9000:2005 Quality management systems – Fundamentals and vocabulary. 1 Art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z późn. zm.).
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top