PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZADANIA TRANSPORTOWE SIŁ POWIETRZNYCH JAKO SKŁADOWA BEZPIECZEŃSTWA LOGISTYCZNEGO POLSKIEGO KONTYNGENTU WOJSKOWEGO
Ewa BROŻYNA 1, D  
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Szkoła Doktorska
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
Data publikacji: 31-12-2019
 
SLW 2019;51(2):5–14
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza rodzajów i znaczenia zadań transportowych realizowanych przez Siły Powietrzne, które mają zapewnić bezpieczeństwo logistyczne Polskim Kontyngentom Wojskowym. Artykuł wskazuje także na istotną rolę przewozów lotniczych w realizacji zabezpieczenia potrzeb transportowych PKW. W artykule zostały przedstawione przykłady realizacji zabezpieczenia logistycznego zastosowane przez Siły Powietrzne RP podczas misji poza granicami kraju z udziałem jednostek wojska polskiego.
 
REFERENCJE (24)
1.
BENEC, M., & SMAL, T. (2007). Wojskowy transport strategiczny jako wyzwanie dla Sił Zbrojnych RP. Zeszyty Naukowe/Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 18-32.
 
2.
BODZIANY, M., & CZUBA, R. (2007). Zabezpieczenie logistyczne Polskich Kontyngentów Wojskowych w ujęciu organizacyjno-proceduralnym. Zeszyty Naukowe/Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 187-199.
 
3.
BRZEZIŃSKI, M. (2005). Logistyka wojskowa. Dom Wydawniczy Bellona.
 
4.
CZABAN, A. (2008). Transport powietrzny w zabezpieczeniu polskich kontyngentów wojskowych w Iraku. Zeszyty Naukowe AON (3 (72) A Numer specjalny), 119-131.
 
5.
FIGURSKI, J. (2010). Ekonomika logistyki: Logistyka transportu. Wojskowa Akademia Techniczna.
 
6.
INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH. (2008). Koncepcja wdrażania w resorcie Obrony Narodowej systemu kontraktowania usług poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. Bydgoszcz: Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych.
 
7.
KORZENIEWSKI, K., & GREGULSKI, R. (2014). Reasons for medical evacuations of soldiers serving in International Security Assistance Force (ISAF) operation in Afghanistan. International maritime health, 65(4). 210-215.
 
8.
KORZENIEWSKI, K., SKÓRZEWSKI, K. (2010). Działalność Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Czadzie w latach 2008-2009. Lekarz Wojskowy. nr 88 (2).
 
9.
KUCHAREK, D. (2019). Możliwości bazy lotniczej w ograniczaniu skutków ataków terrorystycznych z użyciem czynników masowego rażenia. Dęblin: Lotnicza Akademia Wojskowa.
 
10.
LIS, A. (2001). Wykorzystanie outsourcingu usług transportowych w zabezpieczeniu wojskowych operacji ekspedycyjnych: doświadczenia Sił Zbrojnych RP. Logistyka (6).
 
11.
LIS, A., SZKODA, A. (2009). Zabezpieczenie logistyczne PKW Czad w ramach operacji EUFOR Tchad/RCA. Bydgoszcz: Biuletyn Informacyjny Zarządu Okręgowego Towarzystwa Wiedzy Obronnej. nr 3.
 
12.
MARCZAK, J., & PAWŁOWSKI, J. (1995). O obronie militarnej Polski przełomu XX-XXI wieku. Bellona.
 
13.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ (2014). Transport i ruch wojsk Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej DD/4.4(B). Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 
14.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ. (2006). Instrukcja o przewozach wojsk oraz uzbrojenia i sprzętu wojskowego transportem lotniczym, DD/4.4.2. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 
15.
NOWAK, J., OGONOWSKI, K. (2018). Siły powietrzne RP – stare zadania, nowe wyzwania. [w] RADOMYSKI A., MALINOWSKI, P., MICHALSKI, D., Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Obronność RP XXI wieku. Dęblin: Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej.
 
16.
PATERAK, S. (2014). Problemy w przemieszczeniu PKW–w perspektywie planowanej operacji wycofania wojsk z Afganistanu. Zeszyty Naukowe/Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki. (2), 70-79.
 
17.
PAWLISIAK, M. (2016). Bezpieczeństwo logistyczne wyznacznikiem zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Systemy Logistyczne Wojsk, (44), 260-274.
 
18.
RAJCHEL, J. (2017). Lotnictwo transportowe w operacjach reagowania kryzysowego. Przegląd Nauk o Obronności, 2.
 
19.
RURAK, A., KOZIK, B. (2018). Siły powietrzne w operacjach militarnych. [w] Rurak A., Bezpieczeństwo powietrzne cz. I. Dęblin: Lotnicza Akademia Wojskowa.
 
20.
SŁODCZYK, A., & POLOWY, A. (2008). Zabezpieczenie logistyczne polskich kontyngentów wojskowych w Iraku. Zeszyty Naukowe AON, (3 (72) A Numer specjalny), 132-142.
 
21.
SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO. (2014). Kompendium logistyka wojskowego. Warszawa: Sztab Generalny Wojska Polskiego.
 
22.
WRÓBEL T., BERNABIUK P. Blisko, coraz bliżej. www.polska-zbrojna.pl/home/art... ( 23.11.2019)
 
23.
ZAŁĘSKI, K. (2013). Wstęp do polityki bezpieczeństwa. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
 
24.
ZARZĄD PLANOWANIA LOGISTYKI. (1997). Koncepcja logistyki SZ RP do 2012. Warszawa: Zarząd Planowania Logistyki.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430