PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
PODEJMOWANIE DECYZJI MENADŻERSKICH PRZY WYKORZYSTANIU MODELI EKONOMICZNYCH NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI X
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Koszalińska
Data publikacji: 29-12-2017
 
SLW 2017;47(2):91–106
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (15)
1.
Cieślak M., 2001, Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wyd. PWN w Warszawie, Warszawa.
 
2.
Gajda J., 2002, Ekonometria praktyczna, Wyd. ABSOLWENT, Łódź.
 
3.
Dziechciaż J., 2003, Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wyd. AE Wrocław.
 
4.
Foltin P., Gontarczyk M., Świderski A., Zelkowski J.: Evaluation model of companies operating within logistic network. Archive of Transport. Polish Academy of Sciences Committee of Transport, Volume 36, issue 4, Warsaw 2015.
 
5.
Gładysz B., Mercik J., 2007, Modelowanie ekonometryczne. Studium przypadku, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 
6.
Gruszczyński M., Podgórski M., 2004, Ekonometria, Wyd. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 
7.
Guzik B., 1999, Ekonometria i badania operacyjne. Zagadnienia podstawowe, Wyd. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 
8.
Kassyk-Rokicka H., Buga J., 2008, Podstawy statystyki opisowej, Wyd. Vizja Press & IT w Warszawie, Warszawa.
 
9.
Maddala G. S., 2006, Ekonometria,Wyd. PWN w Warszawie, Warszawa.
 
10.
Nowakowski E. W., 2011, Podstawy ekonometrii z elementami algebry liniowej, Wyd. Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP w Warszawie, Warszawa.
 
11.
Osińska M., 2007, Ekonometria współczesna, Wyd. Dom Organizatora w Toruniu, Toruń.
 
12.
Świderski A., Dębicka E. Wybrane aspekty zarządzania konfiguracją w logistyce. Systemy Logistyczne Wojsk nr 39, Warszawa 2013, (301-310).
 
13.
Świderski A., Jasińska J., Pokora W.: Selected aspects of modelling estimating risk in providing logistics services. Systemy Logistyczne Wojsk nr 42, Warszawa 2015, (194-203).
 
14.
Wasilewska E., 2009, Statystyka opisowa od podstaw. Podręcznik z zadaniami, Wyd. SGGW, Warszawa.
 
15.
Wilkowski A., 2009, O współczynniku korelacji, [w:] Zastosowanie matematyki w ekonomii, Łyko J., Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430