PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
OCHRONA KONSUMENTÓW NA RYNKU FINANSOWYM
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Warszawska
2
Wojskowa Akademia Techniczna
Data publikacji: 29-12-2017
 
SLW 2017;47(2):212–234
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (12)
1.
J., Monkiewicz, M., Monkiewicz, (2015), Ochrona konsumentów w nowym paradygmacie regulacujno-nadzorczym rynków finansowych [w:] J., Monkiewicz, M., Orlicki, Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym w Polsce. Współczesne wyzwania, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 
2.
Bielecki M., Daszewski A., (2015), Rzecznik Ubezpieczonych w systemie ochrony praw konsumentów na rynku ubezpieczeniowym – bilans XX-lecia [w:] J., Monkiewicz, M., Orlicki, Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym w Polsce. Współczesne wyzwania, wyd. Poltext Sp. z o.o., Warszawa.
 
3.
J., Eatwell, (2009), Practical proposales for Regulatory Reform [w:] R., Monsarrat,
 
4.
P., Subacchi, (red.), New Ideas for the London Summit: recommendations to the G20 Leaders, Royal institute for International Affairs, The Atlantic Council, Chatham.
 
5.
T., Waściński, G., Przekota, L., Sobczak, (2010), Powiązania cenowe na polskim rynku finansowym, ARW Akces, Warszawa.
 
6.
T.,Waściński, (2010), Finansowa diagnoza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstwa w aspektach ekonomicznej wartości wiedzy, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 
7.
Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2015.
 
8.
Schemat pokazujący, w jaki sposób pomaga Rzecznik Finansowy, https://rf.gov.pl/pdf/RzF OnePage 1 Jak- pomaga.pdf, (12.01.2017r.)
 
9.
Sylwetka Rzecznika Finansowego, O nas, Rzecznik Finansowy, https://rf.gov.pl/o-urzedzie/s... rzecznika finansowego/Aleksandra Wiktorow Rzecznik Finansowy kadencja 2015-2019 22160, (12.01.2017r.).
 
10.
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
 
11.
Zarządzenie nr 127 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Biura Rzecznika Finansowego.
 
12.
Ustawa z dnia 1 kwietnia 2002 roku o organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw rozszerzyła jego kompetencje.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430