PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW EWAKUACJI Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA FLEXSIM – STUDIUM PRZYPADKU
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Górniczo Hutnicza, Wydział Zarządzania
Data publikacji: 30-09-2018
 
SLW 2018;48(1):116–131
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Symulacja komputerowa stanowi doskonałe narzędzie służące analizie złożonych procesów. Znajduje zastosowanie w sytuacjach, gdy zawodzą dostępne metody analityczne jednocześnie dostarczając jak największej liczby informacji o analizowanym procesie. W niniejszym artykule wykazano możliwość zastosowania oprogramowania do symulacji procesów dyskretnych FlexSim w weryfikacji przyjętych założeń dotyczących sposobu przeprowadzania ewakuacji budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Podstolicach. Celem badań było wykazanie możliwości ewakuacji osób przebywających na terenie placówki w zadanym czasie.
 
REFERENCJE (37)
1.
Chołuj, Ł. (2012). Bezpieczna ewakuacja a założenia scenariusza pożarowego. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 3, 127–130.
 
2.
Delago, L.C., Machado, M.E., de Brito, F.O., Landgraf, G.C., de Andrade Schroeder, M., Torezzan, C. (2016). Learning Lean philosophy through 3D game-based simulation. Proceedings of the 2016 Winter Simulation Conference, 3385–3392.
 
3.
Dragović, B., Tzannatos, E., Park, N.K. (2017). Simulation modelling in ports and container terminals: Literature overview and analysis by research field, application area and tool. Flexible Services and Manufacturing Journal, 29(1), 4–34.
 
4.
Frączek, M., Pawlak, K. (2014). Podstawowe możliwości grupy ewakuacji medycznej brygady zmechanizowanej w zakresie ratownictwa medycznego. Logistyka, 4, 289–302.
 
5.
Grodzicka, A., Musioł, D. (2013). Ewakuacja górników drogami ucieczkowymi – wybrane wyniki badań ankietowych. Górnictwo i Geologia, 8(1), 41–52.
 
6.
Gromek, P., Jarzynka, K., Grabowska, I. (2017a). Ewakuacja I stopnia placówki oświatowej – podejście projektowe. Wprowadzenie. Zeszyty Naukowe SGSP, 61(2), 73–87.
 
7.
Gromek, P., Jarzynka, K., Grabowska, I. (2017b). Ewakuacja I stopnia placówki oświatowej – podejście projektowe. Część 2. Zeszyty Naukowe SGSP, 63(3), 7–19.
 
8.
Gwynne, S., Galea, E.R., Owen, M., Lawrence, P.J., Filippidis, L. (1999). A review of the methodologies used in the computer simulation of evacuation from the built environment. Building and environment, 34(6), 741–749.
 
9.
Helbing, D., Farkas, I., Vicsek, T. (2000). Simulating dynamical features of escape panic. Nature, 407, 487–490.
 
10.
Henderson, L.F. (1971). The statistics of crowd fluids. Nature, 229, 381–383.
 
11.
Henderson, L.F., Jenkins, D.M. (1974). Response of pedestrians to traffic challenge. Transportation Research, 8(1), 71–74.
 
12.
Henderson, L.F., Lyons, D.J. (1972). Sexual differences in human crowd motion. Nature, 240, 353–355.
 
13.
Janik, P. (2010). Ewakuacja z obiektów - przejście i dojście ewakuacyjne. Materiały Budowlane, 7, 62–63.
 
14.
Jia, H.M., Yu, K.C., Zhang, J.C. (2015). The simulation and optimization on the certain type fuel pump assembly line balance based on FlexSim. Applied Mechanics and Materials, 741, 850–855.
 
15.
Jurczyk, K. (2017). Granie w symulacje. KAIZEN, 2, 50–52.
 
16.
Kapałka, M. (2015). Symulacyjne wsparcie systemów kierowania ruchem pieszych w obiektach publicznych. Symulacja w Badaniach i Rozwoju, 6(2), 79–88.
 
17.
Kapusta, M., Skrzypkowski, K., Zagórski, K. (2015). Ewakuacja i transport osób poszkodowanych podczas katastrof górniczych. Logistyka, 4, 9093–9101.
 
18.
Klaś, M., Jurczyk, K. (2017). Modelowanie i symulacja systemów kolejkowych w środowisku FlexSim – studium przypadku. Studies & Proceedings of Polish Association For Knowledge Management. 84, 41–53.
 
19.
Klaś, M., Kardos, S., Moens, D.J. (2017). Technologie symulacyjne w branży chemicznej – stadium przypadku. Polska Chemia – Magazyn Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, 2, 48–49.
 
20.
Kogut, K. (2017). Efektywne modele. KAIZEN, Nr 4, 58–62.
 
21.
KONE. (2009). Planning Guide For People Flow in transit stations, KONE Corporation.
 
22.
Li, W., Li, Y., Yu, P., Gong, J., Shen, S., Huang, L., Liang, J. (2017). Modeling, simulation and analysis of the evacuation process on stairs in a multi-floor classroom building of a primary school. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 469, 157–172.
 
23.
Lin, Y., Fedchenia, I., LaBarre, B., Tomastik, R. (2010). Agent-based simulation of evacuation: An office building case study. W: W.W.F. Klingsch. Ch. Rogsch, A. Schadschneider, M. Schreckenberg (red.), Pedestrian and evacuation dynamics 2008 (347–357). Springer, Berlin, Heidelberg.
 
24.
Mikulik, J., Cempel, W., Kracik, S., Dąbal, D. (2014). A simulation model for emergency evacuation time and low-cost improvements of a hospital facility using FlexSim Healthcare: a case study. W: J. Korbicz, M. Kowal (red.), Intelligent Systems in Technical and Medical Diagnostics (333–342). Springer, Berlin, Heidelberg.
 
25.
Orłowska, I, Cisek, M. (2016). Praktyczne aspekty ewakuacji ludzi ze szpitali. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 41(1), 97–106.
 
26.
Pauls, J. (1987). Calculating evacuation times for tall buildings. Fire Safety Journal, 12(3), 213–236.
 
27.
Pecio, M., Łącki, K. (2016). Badania rzeczywistych czasów przemieszczania się dzieci w trakcie ewakuacji z budynków przedszkolnych. Zeszyty Naukowe SGSP, 57(1), 106–118.
 
28.
PN-EN 547-3+A1:2010 Bezpieczeństwo maszyn – Wymiary ciała ludzkiego – Część 3: Dane antropometryczne.
 
29.
Santos, G., Aguirre, B.E. (2004). A critical review of emergency evacuation simulation models. DRC Preliminary Papers, 339, 1–53.
 
30.
Stankiewicz, G., Milewski, R. (2008). Ewakuacja medyczna MEDEVAC. Zeszyty Naukowe WSOWL, 3, 20–31.
 
31.
Szczepański, E., Żak, J., Jacyna-Gołda, I., Murawski, J. (2017). Simulation Support of Freight Delivery Schedule in Urban Areas. Procedia Engineering, 187, 520–525.
 
32.
Szlązak, J., Grodzicka, A., Musioł, D. (2014). Ocena metod wyznaczania dróg ucieczkowych na wypadek zagrożenia pożarowego w kopalni. Wiadomości Górnicze, 65(7–8), 378–385.
 
33.
Vermuyten, H., Beliën, J., De Boeck, L., Reniers, G., Wauters, T. (2016). A review of optimisation models for pedestrian evacuation and design problems. Safety Science, 87, 167–178.
 
34.
Wysocki, M. (2014). Poprawa bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością podczas ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej. Materiały Budowlane, 10, 29–31.
 
35.
 
37.
www.talumis.com (30.04.2018).
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430