PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
ANALIZA PORÓWNAWCZA PRZEJAZDU WOJSKOWEGO POJAZDU NIENORMATYWNEGO I POJAZDU CIĘŻAROWEGO NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Instytut Logistyki
2
Wojskowa Akademia Techniczna, Pion Ogólny, 2 Batalion Szkolny
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
Data publikacji: 31-12-2019
 
SLW 2019;51(2):43–55
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest dokonanie analizy porównawczej planowania przemieszczania wojskowych pojazdów nienormatywnych i pojazdów ciężarowych. W pierwszej części pracy przedstawiono wymagania ustawowe dla pojazdów nienormatywnych. Następnie na podstawie obowiązujących przepisów prawnym opisano proces planowania przemieszczania wojskowych pojazdów nienormatywnych. W dalszej części pracy dokonano analizy porównawczej przejazdu pojazdu nienormatywnego i pojazdu ciężarowego, na przykładzie tej samej trasy przejazdu.
 
REFERENCJE (11)
1.
BRZEZIŃSKI, M., WAŚNIEWSKI, T., & KIJEK, M. (2015). Modelowanie systemu organizacji przewozów w firmie transportowej. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (4), 27-36.
 
2.
Dz. U. 1997 poz. 602; Ustawa z dnia 20 czerwca 1996 r. Prawo o ruchu drogowym.
 
3.
Dz. U. 2016 poz. 279; Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 
4.
GRZELAK, M. (2018). Planowanie przewozu wojsk transportem kolejowym jako element działań na rzecz bezpieczeństwa narodowego. Przegląd Nauk o Obronności, 3.
 
5.
JÓŹWIAK, A., & BETKIER, I. (2018). Proces planowania przemieszczania pojazdów nienormatywnych z wykorzystaniem aplikacji webowych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka. s. 445–451.
 
6.
PAWLISIAK, M. (2016). System logistyczny determinantem bezpieczeństwa sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wojskowa Akademia Techniczna.
 
7.
MON DGRSZ. (2014). Instrukcja operacyjnego wykorzystania teleinformatycznego systemu monitorowania i położenia wojsk DU-4.4.4.2. Warszawa: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.
 
8.
MON DGRSZ (2015). Zasady wojskowego ruchu drogowego DU-4.4.4(B). Warszawa: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.
 
9.
ŚWIDERSKI, A., JÓŹWIAK, A., & JACHIMOWSKI, R. (2018). Operational quality measures of vehicles applied for the transport services evaluation using artificial neural networks. Eksploatacja i Niezawodność, 20. (2):2920299
 
10.
ŚWIDERSKI, A., SKOCZYŃSKI, P., & WAŚNIEWSKI, T. R. (2018). Zastosowanie technologii RFID w pojazdach uprzywilejowanych: propozycja poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Gospodarka Materiałowa i Logistyka.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430