PL EN
ORIGINAL PAPER
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PASSAGE OF A NON-STANDARD MILITARY VEHICLE AND A HEAVY VEHICLE ON A SELECTED EXAMPLE
 
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Instytut Logistyki
 
2
Wojskowa Akademia Techniczna, Pion Ogólny, 2 Batalion Szkolny
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Publication date: 2019-12-31
 
 
SLW 2019;51(2):43-55
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of the article is to make a comparative analysis of the planning of the movement of non-standard military vehicles and heavy vehicles. The first part of the work presents statutory requirements for non-standard vehicles. Then, based on the applicable legal regulations, the process of planning the movement of non-standard military vehicles was described. In the further part of the work, a comparative analysis of the passage of a non-normative vehicle and a heavy vehicle was carried out on the example of the same route.
 
REFERENCES (11)
1.
BRZEZIŃSKI, M., WAŚNIEWSKI, T., & KIJEK, M. (2015). Modelowanie systemu organizacji przewozów w firmie transportowej. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (4), 27-36.
 
2.
Dz. U. 1997 poz. 602; Ustawa z dnia 20 czerwca 1996 r. Prawo o ruchu drogowym.
 
3.
Dz. U. 2016 poz. 279; Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 
4.
GRZELAK, M. (2018). Planowanie przewozu wojsk transportem kolejowym jako element działań na rzecz bezpieczeństwa narodowego. Przegląd Nauk o Obronności, 3.
 
5.
JÓŹWIAK, A., & BETKIER, I. (2018). Proces planowania przemieszczania pojazdów nienormatywnych z wykorzystaniem aplikacji webowych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka. s. 445–451.
 
6.
PAWLISIAK, M. (2016). System logistyczny determinantem bezpieczeństwa sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wojskowa Akademia Techniczna.
 
7.
MON DGRSZ. (2014). Instrukcja operacyjnego wykorzystania teleinformatycznego systemu monitorowania i położenia wojsk DU-4.4.4.2. Warszawa: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.
 
8.
MON DGRSZ (2015). Zasady wojskowego ruchu drogowego DU-4.4.4(B). Warszawa: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.
 
9.
ŚWIDERSKI, A., JÓŹWIAK, A., & JACHIMOWSKI, R. (2018). Operational quality measures of vehicles applied for the transport services evaluation using artificial neural networks. Eksploatacja i Niezawodność, 20. (2):2920299
 
10.
ŚWIDERSKI, A., SKOCZYŃSKI, P., & WAŚNIEWSKI, T. R. (2018). Zastosowanie technologii RFID w pojazdach uprzywilejowanych: propozycja poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Gospodarka Materiałowa i Logistyka.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top