PL EN
ORIGINAL PAPER
THE CHOSEN METHODS OF DEMAND FORECASTING ON NUMERICAL EXAMPLES
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Publication date: 2015-12-30
 
 
SLW 2015;43(2):214-223
 
 
REFERENCES (3)
1.
Dittmann, I. Dittmann, P. Szabela – Pasierbińska, E. Szpulak, A. (2009). Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Kraków: Oficyna.
 
2.
Misiuda, D. (2014). Wybrane metody ilościowe stosowane w sferze dystrybucji. Praca inżynierska, Warszawa: WAT.
 
3.
Maciąg, A. Pietroń, R. Kukla, S. (2013). Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top