PL EN
ORIGINAL PAPER
ROLA STRAŻY GRANICZNEJ W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach
 
 
Publication date: 2018-09-30
 
 
SLW 2018;48(1):33-41
 
 
REFERENCES (9)
1.
Koziej, S. (2008). Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2003 i 2007 r. Skrypt internetowy. Warszawa.
 
2.
Sobolewski, G. (2012). Ujęcie systemowe zarządzania kryzysowego w Polsce [w:] Przedmioty wykonawcze w zarządzaniu kryzysowym. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego. Warszawa.
 
3.
Zięba, R. (2008). Koncepcje bezpieczeństwa Unii Europejskiej [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 
4.
Kamuda, D. Trybus, M. (2013). Straż Graniczna i jej zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej – zarys problematyki [w:] Humanities and Social Sciences nr 3.
 
5.
Maksimczuk, A. Sidorowicz, L. (2007). Ochrona granic i obsługa ruchu granicznego. Warszawa.
 
6.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej Dz.U. 2011r., nr 116, poz. 675 t.j ze zm.
 
9.
https://www.mon.gov.pl. Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022. (2016).
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top