PL EN
ORIGINAL PAPER
EVALUATION OF INFRASTRUCTURE INVESTMENTS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE IMPLEMENTATION OF HNS TASKS FOR THE ALLIED FORCES
 
More details
Hide details
1
Sztab Generalny Wojska Polskiego, Zarządu Planowania Rzeczowego - P8
 
2
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Instytut Logistyki
 
 
Publication date: 2019-12-31
 
 
SLW 2019;51(2):155-171
 
ABSTRACT
Fulfilling the tasks resulting from the host nation support (HNS) obligations is important because of the country’s defense aspects and the perception of the country on the international arena. One of the most important issues in this respect is making the regions and infrastructure available for the purpose of relocation and accommodation of troops, which is implemented based on a number of infrastructure investments financed both under the NATO Security Investment Programme and from the budget of the Ministry of National Defense. The article presents an analysis of key investment areas implemented in Poland in the period of 2016-2021.
 
REFERENCES (18)
1.
Decyzja nr 447/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania w resorcie obrony narodowe systemu wsparcia przez państwo gospodarza.
 
2.
Decyzja nr 352/MON z dnia 07 września 2015 r. w sprawie zasad uczestnictwa resortu obrony narodowej w „Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP)”.
 
3.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. nr 78 poz. 483).
 
4.
KWIATKOWSKI, M., SZYMONIK, A. (2018). Logistyka w bezpieczeństwie kraju, tom 1. Rozwiązanie praktyczne stosowane w resorcie spraw wewnętrznych i administracji, Warszawa: Szkoła Główna Służby Pożarniczej.
 
5.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ (2008). Uwarunkowania, założenia i procedury realizacji zadań wsparcia przez państwo-gospodarza, DD-4.5.1(A), Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 
6.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ (2012). Instrukcja o zapewnienia wsparcia dla wizytującego personelu, statków powietrznych oraz pojazdów w ramach realizacji zadań przez państwo-gospodarza. DD-4.5.2. Bydgoszcz: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 
7.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ (2016). Wsparcie przez państwo-gospodarza, DD-4.5(B), Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej..
 
8.
NATO STANDARIZATION AGENCY (NSA) (2013). Allied Joint Doctrine For Host Nation Support, AJP- 4.5.
 
9.
NSIP Manual Version (2011) - Instrukcja Programu NSIP.
 
10.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 38, poz. 207).
 
11.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Polska jako Państwo-Gospodarz w ramach Systemu HNS, https://rcb.gov.pl/polska-jako..., (08.11.2019).
 
12.
STAWICKA, M., & MOTYCZKA, M. (2008). Inwestycje NATO w Polsce realizowane w ramach programu NSIP. Zeszyty Naukowe/Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 78-84.
 
13.
SZTAB GENERALNY WP – ZARZĄD LOGISTYKI - P4. (2018). Koncepcja funkcjonowania narodowego systemu wsparcia przez państwo-gospodarza HNS obejmująca podsystem militarny i niemilitarny”, Warszawa: Sztab Generalny WP.
 
14.
SZTAB GENERALNY WP – ZARZĄD LOGISTYKI - P4. (2019). Host Nation Support - Wsparcie przez państwo-gospodarza, http://hns.polska.wp.mil.pl/pl....
 
15.
Traktat Północnoatlantycki sporządzony w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 roku (Dz. U. z 2000 r. nr 87 poz. 970).
 
16.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2002 r. nr 156, poz. 1301, z późn. zm.).
 
17.
Ustawa z dnia 23 września 1999 roku o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 1999 r. nr 93, poz. 1063 z późn. zm.).
 
18.
Zarządzenie nr 4 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie funkcjonowania systemu wsparcia przez państwo gospodarza (HNS).
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top