PL EN
ORIGINAL PAPER
CZTERY GENERACJE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. GENEZA, APLIKACJE, TRENDY
 
More details
Hide details
1
Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
 
2
Akademia Marynarki Wojennej
 
 
Publication date: 2016-07-10
 
 
SLW 2016;44(1):63-82
 
 
REFERENCES (30)
1.
Abt S., Woźniak H. (1993), Podstawy logistyki, UG, Gdańsk. 2 Barcik R., Kubański M. (2011), Technologie wspomagające zarządzanie łańcuchem dostaw. Logistyka 4/2011 (CD).
 
2.
nr 133 poz. 883 art.7 pkt 2a.
 
3.
Bubnicki Z. (1993), Podstawy informatycznych systemów zarządzania. PW Wrocław.
 
4.
Chwesiuk K. (2011), Analiza zastosowań systemów informatycznych klasy ERP w logistyce. Logistyka 4/2011 (CD).
 
5.
Dudziński Z., Kizyn M. (2000), Poradnik magazyniera. PWE Warszawa.
 
6.
Ficoń K. (2016), Inżynieria wiedzy stymulatorem przedsiębiorczości w dobie nowej gospodarki. [w:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. InfoGlobMar-2016, UG Gdańsk.
 
7.
Ficoń K. (2008), Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne. BEL Studio Warszawa.
 
8.
Ficoń K., Krasnodębski G. (2012), SAP R/3 – światowy standard informatycznej obsługi procesów biznesowych w gospodarce rynkowej. „Zeszyty Naukowe WSAB” nr 18/2012.
 
9.
Ficoń K. (2001), Systemy informatyczne przedsiębiorstw. BEL Studio Warszawa.
 
10.
Ficoń K. (2012), Trendy rozwojowe logistycznych łańcuchów dostaw w dobie gospodarki elektronicznej. „Zeszyty Naukowe WSAB” nr 18/2012.
 
11.
Gąsowska M. K. (2014), System informacji jako narzędzie wspomagające zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie i łańcuchach dostaw. ZN PŚl. Ser. Organizacja i zarządzanie Nr 68/2014.
 
12.
Gołembska E. (2012), Logistyka. C.H. Beck Warszawa.
 
13.
Hałas E.(red.) (2012), Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. ILiM Poznań.
 
14.
Hołubowicz W., Samp K. (2008), Informacja i informatyka w logistyce. Polski Kongres Logistyczny Logistics 2008, Poznań.
 
15.
Kanicki T. (2011), Systemy informatyczne w logistyce. Economy and Management Nr 4/2011.
 
16.
Kawa A. (2002), Informatyka integralną częścią logistyki. Raport Informatyka, „Eurologistics” Nr 4/2002.
 
17.
Kawa A. (2012), Koncepcja chmury danych w firmach logistycznych. Gospodarka Magazynowa i Logistyka Nr 2012/12.
 
18.
Kisielnicki J., Soroka H. (2001), Systemy informacyjne biznesu. A.Wyd. Placet Warszawa.
 
19.
Korczak J. (2014), Chmura obliczeniowa dla logistyki. Projekt LOGICAL. Prace Naukowe UWr. Nr XXX, Wrocław.
 
20.
Kolbusz E. (red.) (2005); Inżynieria systemów informatycznych w e-Gospodarce. PWE, Warszawa.
 
21.
Leończuk D. (2012), Możliwości zastosowania technologii Cloud Computing w logistyce. Logistyka Nr 5/2012 (CD).
 
22.
Maciejec L. (1999), Abecadło systemów MRP II/ERP "Computerworld", nr 14/1999.
 
23.
Majewski J. (2008), Informatyka dla logistyki. ILiM Poznań. 1 Niedzielska E.(red.) (1997), Informatyka. Poradnik dla ekonomistów. PWE Warszawa.
 
24.
Penc J. (1997), Leksykon biznesu. A.Wyd. Placet Warszawa.
 
25.
Sołtysik-Piorunkiewicz A. (2013), Projektowanie logistycznych systemów informatycznych. Studia Ekonomiczne. ZN UE w Katowicach, Zeszyt nr 128/2013.
 
26.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 1997
 
27.
Wrycza S. (red.) (2010), Informatyka ekonomiczna. PWE Warszawa.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top