PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
WPŁYW WYBRANYCH ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY LOGISTYCZNEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA TRANSPORT LOTNICZEGO
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
Data publikacji: 31-12-2020
 
SLW 2020;53(2):171–185
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przewozy lotnicze są najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią transportu. Z uwagi jednak na wysokie koszty środków transportu, infrastruktury oraz paliwa, skomplikowane procedury obsługi i bezpieczeństwa są jednocześnie jedną z najdroższych. Dążeniem przewoźników jest podjęcie działań mających na celu minimalizacje kosztów własnych i maksymalizację zysków. W transporcie lotniczym działania te sprowadzają się do zmian w zakresie infrastruktury transportu, czyli wprowadzania nowoczesnych, zużywających mniej paliwa i zabierających na pokład więcej pasażerów lub towaru samolotów oraz uproszczenie i skrócenie procedur obsługi w reżimie czasu.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430