PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
ROZMIESZCZENIE JEDNOSTEK PALETOWYCH NA WAGONIE KOLEJOWYM
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna
Data publikacji: 10-07-2015
 
SLW 2015;42(1):35–44
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule został przedstawiony projekt rozmieszczenia jednostek paletowych na wagonie kolejowym. Na podstawie wymiarów wagonu kolejowego została dobrana maksymalna ilość jednostek paletowych, które mogą być rozmieszczone oraz zostały obliczone parametry wynikające z takiego wariantu rozmieszczenia. Na końcu wyniki zostały zestawione z wymaganiami, jakie są stawiane przez PKP CARGO S.A. oraz Międzynarodowy Związek Kolei (UIC).
 
REFERENCJE (6)
1.
JAKUBOWSKI L., 2003. Technologia prac ładunkowych, Warsaw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
2.
Wagon Catalogue, PKP CARGO, Warsaw, 2013.
 
3.
Loading Guidelines, Section 1: Principles, UIC.
 
4.
Loading Guidelines, Section 2: Goods, UIC.
 
5.
PROCHOWSKI L., ŻUCHOWSKI A. 2009. Technika transportu ładunków, Warsaw Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.
 
6.
PKP CARGO regulation about loading and securing goods, Warsaw, 2009.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430