PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
PROBLEMATYKA UZUPEŁNIANIA OBSZARÓW KOMPLETACJI W MAGAZYNACH DYSTRYBUCYJNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw University of Technology, Faculty of Transport Department of Logistics and Transport Systems
2
Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
Data publikacji: 30-06-2019
 
SLW 2019;50(1):153–164
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Proces kompletacji jest podstawowym czynnikiem kosztotwórczym i determinantą jakości w procesie magazynowym w łańcuchu dostaw. Efektywna kompletacja wymaga odpowiedniego układu technologicznego, dopasowanego do realizowanego zadania logistycznego, oraz strategii uzupełniania obszaru kompletacji, która będzie jednocześnie efektywna kosztowo i będzie zapewniała terminową realizację zadań kompletacji. W artykule przedstawiono problematykę uzupełniania obszarów kompletacji i omówiono podstawowe elementy strategii uzupełniania w odniesieniu do aktualnego stanu wiedzy.
 
REFERENCJE (23)
1.
BAKER, P., & CANESSA, M. (2009). Warehouse design: A structured approach. European journal of operational research, 193(2), 425-436.
 
2.
BERRY, J. R. (1968). Elements of warehouse layout. The International Journal of Production Research, 7(2), 105-121.
 
3.
BUKCHIN, Y., KHMELNITSKY, E., & YAKUEL, P. (2012). Optimizing a dynamic order-picking process. European Journal of Operational Research, 219(2), 335-346.
 
4.
DE KOSTER, R., LE-DUC, T., & ROODBERGEN, K. J. (2007). Design and control of warehouse order picking: A literature review. European journal of operational research, 182(2), 481-501. doi: 10.1016/j.ejor.2006.07.009.
 
5.
HOMPEL, M., & SCHMIDT, T. (2006). Warehouse management: automation and organisation of warehouse and order picking systems. Springer Science & Business Media.
 
6.
HOUSE, R. G., & KARRENBAUER, J. J. (1978). Logistics system modelling. International Journal of Physical Distribution & Materials Management, 8(4), 189-199.
 
7.
HSIEH, L. F., & TSAI, L. (2006). The optimum design of a warehouse system on order picking efficiency. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 28(5-6), 626-637.
 
8.
JACYNA, M., LEWCZUK, K. (2016). Projektowanie systemów logistycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
9.
JACYNA, M., LEWCZUK, K., & KŁODAWSKI, M. (2015). Technical and organizational conditions of designing warehouses with different functional structures. Journal of KONES, 22(3), 49-58. DOI: 10.5604/12314005.1165971.
 
10.
JACYNA-GOŁDA, I., & LEWCZUK, K. (2017). The method of estimating dependability of supply chain elements on the base of technical and organizational redundancy of process. Eksploatacja i Niezawodność, 19(3), 382-392.
 
11.
KLODAWSKI, M., JACHIMOWSKI, R., JACYNA-GOLDA, I., & IZDEBSKI, M. (2018). Simulation analysis of order picking efficiency with congestion situations. International Journal of Simulation Modelling, 17(3), 431-443.
 
12.
KŁODAWSKI, M., LEWCZUK, K., JACYNA-GOŁDA, I., & ŻAK, J. (2017). Decision making strategies for warehouse operations. Archives of Transport, 41(1), 43-53. doi: 10.5604/01.3001.0009.7384.
 
13.
LARCO, J. A., DE KOSTER, R., ROODBERGEN, K. J., & DUL, J. (2017). Managing warehouse efficiency and worker discomfort through enhanced storage assignment decisions. International Journal of Production Research, 55(21), 6407-6422, doi: 10.1080/00207543.2016.1165880.
 
14.
LEWCZUK, K. (2012). Selected aspects of organizing order-picking process with dynamic assignment of material to locations. In Carpathian Logistics Congress, CLC (pp. 565-571).
 
15.
LEWCZUK, K. (2012). Zasady organizacji przepływów materiałowych w obszarach funkcjonalnych magazynów. Logistyka, 2, 865-877.
 
16.
LEWCZUK, K., (2013). Badanie procesu komisjonowania z dynamicznym przydziałem jednostek do lokacji. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej Transport, 89, 65-83.
 
17.
LEWCZUK, K. (2016). Dependability issues in designing warehouse facilities and their functional areas/Zagadnienia niezawodności w projektowaniu magazynów i ich obszarów funkcjonalnych magazynów. Journal of KONBiN, 38(1), 201-228,. doi: 10.1515/jok-2016-0024.
 
18.
LI, J., MOGHADDAM, M., & NOF, S. Y. (2016). Dynamic storage assignment with product affinity and ABC classification—a case study. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 84(9-12), 2179-2194, doi: 10.1007/s00170-015-7806-7.
 
19.
PETERSEN, C. G., SIU, C., & HEISER, D. R. (2005). Improving order picking performance utilizing slotting and golden zone storage. International Journal of Operations & Production Management, 25(10), 997–1012.
 
20.
ROBERTS, S. D., & REED JR, R. (1972). Optimal warehouse bay configurations. AIIE Transactions, 4(3), 178-185.
 
21.
VAN DEN BERG, J. P., SHARP, G. P., GADEMANN, A. N., & POCHET, Y. (1998). Forward-reserve allocation in a warehouse with unit-load replenishments. European journal of operational research, 111(1), 98-113.
 
22.
VAN GILS, T., RAMAEKERS, K., CARIS, A., & DE KOSTER, R. B. (2018). Designing efficient order picking systems by combining planning problems: State-of-the-art classification and review. European Journal of Operational Research, 267(1), 1-15. doi: 10.1016/j.ejor.2017.09.002.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430