PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
WZROST RYZYKA JAKO DETERMINANTA CELOWOŚCI WPROWADZANIA INNOWACJI W LOGISTYCE
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
Data publikacji: 30-06-2020
 
SLW 2020;52(1):29–41
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Sukces oraz rozwój przedsiębiorstwa zależy od wielu czynników ekonomicznych, społecznych, technicznych itp. Chcąc je osiągnąć, przedsiębiorstwa śledzą najnowsze trendy w zarządzaniu logistyką i łańcuchem dostaw oraz odpowiednio je wdrażają. W ostatnich latach można zaobserwować pewne zjawiska odwracające dotychczasowe trendy masowego wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w logistyce. Obserwowane, dynamiczne zmiany otoczenia mają bezpośredni lub pośredni wpływ na podwyższenie zagrożeń w działalności gospodarczej - w tym w logistyce - powodując, iż firmy często z większą uwagą przyglądają się wdrażanym strategiom pod kątem zwiększonego ryzyka działalności.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (25)
1.
BEREŹNICKI, J. Statek zgubił kontenery z cennym Ładunkiem. Miał trafić do firm w Polsce. money.pl. (dostęp: 03.01.2019).
 
2.
Cecelak, J. (2013). Outsourcing jako źródło rozwoju przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 18.
 
3.
CHRISTOPHER, M. (2016). Logistics & supply chain management. Pearson UK.
 
4.
CIESIELSKA, D. (2009), Wpływ offshoringu na rozwój przedsiębiorstwa w świetle koncepcji zarządzania wartością firmy. Pobrano: http://www.e-finanse.com/artyk.... (dostęp: 02.05.2017).
 
5.
DAVIES. R., Shattering body blow’ as Honda plans to close Swindon factory. The Guardian. (18.02.2019). Fabryki z Chin myślą o przeprowadzce do Polski, https://businessinsider.com.pl... (06.05.2020).
 
6.
GUS. Pobrano: http://stat.gov.pl/metainforma.... (dostęp: 02.05.2017).
 
7.
KACZMAREK, T., (2005), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa: Diffin, s. 259-260.
 
8.
Koncepcja Just in Time. Pobrano: http://lean-management.pl/just... (02.05.2017).
 
9.
LUBCZAŃSKI M., Brexit uderzy w motoryzację w Europie. Na celowniku Honda, Toyota i JLR, autokult.pl,(dostęp: 02.2019).
 
10.
MAŁKUS, T., POLIS, P., (2017), Outsourcing. https://mfiles.pl/pl/index.php.... (29.04.2017).
 
11.
Manufacturing labor costs per hour for China, Vietnam, Mexico from 2016 to 2020, https://www.statista.com/stati....
 
12.
MUDAMBI, R., & VENZIN, M. (2010). The strategic nexus of offshoring and outsourcing decisions. Journal of Management Studies, 47(8), 1510-1533.
 
13.
MUKHERJEE, A. S. (2008). The Spider's Strategy: Creating Networks to Avert Crisis, Create Change, and Really Get Ahead. FT Press.
 
14.
PIGUŁA, E. (2016). Zarządzanie ryzykiem w procesach logistycznych w: R. Jadczak, P. Ledman (red.), Zarządzanie ryzykiem w logistyce i finansach, s. 42. Łódź: Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.
 
15.
SHEFFI, Y. (2007). The resilient enterprise: overcoming vulnerability for competitive advantage. Zone Books.
 
16.
SPIELER G., Gap warehouse fire shows cost of lean supply chains, https://www.supplychaindive.co.... (06.09.2016).
 
17.
SPIELER G., The hidden costs of warehouse fires, https://www.supplychaindive.co... (14.09.2016).
 
18.
SZYMONIK, A. (2014). Ryzyko w systemach logistycznych w: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 1193, z. 58, Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 128.
 
19.
TYLŻANOWSKI, R. (2013). Innowacyjne rozwiązania logistyczne w przedsiębiorstwach w: B. Kryk, T. Wiśniewski (red.), Zarządzanie i marketing tom – 1, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 34/2013, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 292.
 
20.
TYLŻANOWSKI, R. (2013). Innowacyjne rozwiązania logistyczne w przedsiębiorstwach w: Zarządzanie i marketing tom – 1, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 34/2013, Szczecin, s. 292.
 
21.
WATERS, D. (2011). Supply chain risk management: vulnerability and resilience in logistics. Kogan Page Publishers.
 
22.
WATERS, D., (2007) Supply Chain Risk Management Vulnerability and Resilience in Logistics, Great Britain: MPG Books Ltd, s. 62-63.
 
23.
WOMACK, J, JONES, D., ROOS, D. (1991). The Machine that Changed the World. New York: Rawson Associates, s. 11-14.
 
24.
ZELKOWSKI, J., GÓRNIKIEWICZ, M., & GONTARCZYK, M. (2019). Zarządzanie ryzykiem w logistyce w warunkach różnic kulturowych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (5 (CD)), 783-793.
 
25.
ZSIDISIN, G. A. (2003). A grounded definition of supply risk. Journal of purchasing and supply management, 9(5-6), 217-224.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430