plenderu

O nas

Zeszyty Naukowe Systemy Logistyczne Wojsk są czasopismem naukowym, które ukazuje się dwa raz w roku, obejmującym obszary:

  • Zarządzanie i organizacja.
  • Systemy logistyczne wojsk.
  • Systemy logistyczne przedsiębiorstw.
  • Inżynieria systemów logistycznych.
  • Edukacja logistyczna.

Zeszyt naukowy „Systemy Logistyczne Wojsk” wydawany jest cyklicznie od 1976 r. przez Instytut Logistyki Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej. Adresowany jest do pracowników naukowo-dydaktycznych, kadr logistycznych wojska i przedsiębiorstw oraz studentów. Jest wyjątkowym czasopismem na rynku wydawniczym zawierającym artykuły zarówno z obszaru logistyki wojskowej oraz logistyki cywilnej. Wysoka wartość merytoryczna Zeszytu jest rozpoznawalna przez szerokie grono pracowników nauki i praktyków. Zeszyt „Systemy Logistyczne Wojsk” w pełni wpisuje się w cele wynikające ze Strategii Rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej, a tematyka w nim poruszana jest zbieżna z misją uczelni.

Zeszyt znajduje się na liście B w wykazie czasopism punktowanych MNiSW, a w 2015 roku otrzymał 7 punktów. 

Free Joomla! template by Age Themes