plenderu

Publikowanie

  1. Artykuły do Zeszytów Naukowych należy dostarczać w wersji elektronicznej w formacie edytora Word (Office 2003 lub nowsza) poprzez formularz na stronie pod adresem Przesyłanie artykułu .
  2. Redakcja Zeszytów Naukowych wymaga od autora (autorów) złożenia oświadczenia, iż artykuł nie został w przeszłości nigdzie opublikowany, w żaden sposób nie narusza jakichkolwiek istniejących praw licencyjnych czy autorskich oraz jest dziełem oryginalnym, a Wojskowa Akademia Techniczna ma wyłączne prawo do jego publikacji.
  3. Wszelkie wykryte przypadki naruszenia obowiązujących w nauce zasad etycznych będą dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych itp.).
  4. W przypadku artykułów pisanych we współautorstwie Redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji.
  5. Autorzy otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz czasopisma z wydrukowanym artykułem.

Free Joomla! template by Age Themes