plenderu

Deklaracja

Aby zapobiec przypadkom „ghostwriting” oraz „guest  authorship” autorzy artykułów zobowiązani są podania: afiliacji oraz kto jest autorem koncepcji, założeń, metod i innych działań doprowadzających do powstania artykułu oraz źródła finansowania („financial disclosure”) oraz innych informacji wypełniając Deklarację:

wersje :

polska  

pol

angielska 

ang

Ghostwriting” oraz „guest  authorship” są przypadkami nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte zdarzenia będą dokumentowane i podawane do publicznej wiadomości. Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł do publikacji.

Free Joomla! template by Age Themes