PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW W SYTUACJI WYSTĄPIENIA KATASTROFALNEGO ZABURZENIA ŁAŃCUCHA DOSTAW
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna
2
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki, Instytut Logistyki
Data publikacji: 10-07-2015
 
SLW 2015;42(1):237–247
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowano przegląd literatury pod kątem najważniejszych aspektów teoretycznych dotyczących strategii zaopatrzenia, zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw oraz zaburzeń występujących w łańcuchu dostaw. Obecne ignorowanie przez wiele firm rzadkich, katastrofalnych zaburzeń łańcucha dostaw może prowadzić do znacznych strat, kiedy takie zdarzenie wystąpi. Po wstępie teoretycznym autorzy przedstawiają jeden z możliwych sposobów identyfikacji, oceny i priorytetyzacji ryzyka w łańcuchu dostaw, co może pomóc opracować odpowiedni plan reagowania na zaburzenie zanim ono nastąpi. Następnie prezentowane jest rozwiązanie, jak unikać ryzyka oraz zmniejszać go oraz podejścia, jakie przedsiębiorstwo może zastosować, kiedy wystąpi katastrofalne zaburzenie łańcucha dostaw.
 
REFERENCJE (12)
1.
Berger P.D., Zeng A.Z. (2006). Single versus multiple sourcing in the presence o risks. Journal of the Operational Research Society 57, 250-261.
 
2.
Bradley J. R. (2014). An improved method for managing catastrophic supply chain disruptions. Business Horizons 57. 483-495.
 
3.
Burke G.J., Carillo J. E., Vakharia A.J. (2007). Single versus multiple supplier sourcing strategies. European Journal of Operational Research 182. 95-112.
 
4.
Chopra S., Sodhi M.S. (2014). Reducing the Risk of Supply Chain Disruptions. MIT Sloan Management Review 55 (3).
 
5.
Cordon C., Winter Nie (2011). Re-evaluating the supply chain post-Japanese earthquake. IMD. (https://www.imd.org/research/c...)
 
6.
Council regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilizing the situation in Ukraine (2014). Official Journal of the European Union.
 
7.
Elahi E., Sheikhzadeh M., Lamba N. 2014. An Integrated Outsourcing Framework: Analyzing Boeing’s Outsourcing Program for Dreamliner (B787). Knowledge and Process Management, Volume 21, Issue 1. 21 13-28.
 
8.
Freytag V., Mikkelsen O. S. 2007. Sourcing from outside – six managerial challenges. Journal of Business & Industrial Marketing, Volume 22, Issue 3. 187-195.
 
9.
Gelderman, J. C. and Van Weele, J. A. (2005). Purchasing Portfolio Models: A Critique and Update. Journal of Supply Chain Management, Volume 41, Issue 3. 19-28.
 
10.
Nanto D.K., Cooper W.H., Donelly J. M. (2011). Japan’s 2011 Earthquake and Tsunami: Economic Effects and Implications for the United States. Congressional Research Service.
 
11.
van Weele A. J. (2010). Purchasing and Supply Chain Management, 5th ed. Cengage Learning.
 
12.
Whitney E. D., Jianxi Luo, Heller D. A. (2014). The benefits and constraints of temporary sourcing diversification in supply chain disruption and recovery. Journal of Purchasing & Supply Management Volume 20, Issue 4. 238-250.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430