PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
TRANSPORT ZWIERZĄT I MIĘSA NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
Jarosław SIECZKA 1, D  
,   Agnieszka KUKIER 2, D
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Instytut Logistyki
2
Wojskowa Akademia Techniczna
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
Data publikacji: 30-06-2020
 
SLW 2020;52(1):145–158
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono problematykę międzynarodowego transportu zwierząt i mięsa. Głównym celem było porównanie ekonomiczności obu transportów i zaproponowanie sposób usprawnienia tych procesów. Niezwykle ważnym etapem tych działań była współpraca z firmami działającymi aktualnie na rynku.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (6)
1.
CHAMBERS, P. G., & GRANDIN, T. (2001). Transport of livestock, guidelines for humane handling, transport and slaughter of livestock. Food and Agriculture Organization of the United Nations. RAP Publication, 33-48.
 
2.
MIRABITO, L., MOUNAIX, B. (2013). Podręcznik dla punktów kontroli wysokiej jakości. Francja: Institut d`Elevage.
 
3.
SZYMBORSKI, J. (2017). Stres a jakość mięsa zwierząt rzeźnych. Wybrane problemy. Życie Weterynaryjne, 92(02).
 
4.
Rozporządzenie, z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97, nr 1/2005.
 
5.
Badanie rynku, ankiety telefoniczne 10 firm zastrzegających anonimowość.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430