PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
TRANSPORT SAMOCHODOWY W ŚWIETLE KRAJOWYCH REGULACJI PRAWNYCH
 
 
Więcej
Ukryj
1
Jednostka Wojskowa 2420
 
 
Data publikacji: 30-12-2015
 
 
SLW 2015;43(2):187–195
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (17)
1.
Karwowski, A. (red.). (1972). Leksykon. Warszawa: PWN.
 
2.
Klepacki, B. i Sabak, B. (2012). Krajowe i międzynarodowe źródła prawa transportowego w transporcie drogowym. Logistyka, 6, 503-504.
 
3.
Rydzkowski, W. i Wojewódzka-Król, K. (red.). (2007). Transport. Warszawa: PWN.
 
4.
Sadowski, J. (2011). Bezpieczeństwo transportu drogowego ładunków niebezpiecznych. Logistyka,3,2415.
 
5.
Szanciło, T. (2013). Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 
6.
Art. 87 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 
7.
Dz.U. Nr 53, poz. 272, 1984 r.
 
8.
Dz.U. Nr 125, poz. 1371, 2001 r.
 
9.
Dz.U. Nr 199, poz. 1671, 2002 r.
 
10.
Dz.U. Nr 92, poz. 879, 2004 r.
 
11.
Dz.U. Nr 16 poz. 93, 1964.
 
12.
Art. 1 pkt 3 Ustawy prawo przewozowe.
 
13.
Art. 4 pkt 1 Ustawy o transporcie drogowym.
 
14.
Art. 4 pkt 2 Ustawy o transporcie drogowym.
 
15.
Art. 1 Ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430