PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
PROPOZYCJA USPRAWNIANIA PROCESU MAGAZYNOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE WYBRANEJ BRANŻY
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Warszawska
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
Data publikacji: 02-11-2018
 
SLW 2018;49(2):6–19
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono problematykę usprawnienia procesu magazynowego na przykładzie rzeczywistego magazynu przedsiębiorstwa dystrybuującego sprzęt AGD i RTV. Na podstawie przeprowadzonej analizy funkcjonującego magazynu opracowano propozycje usprawnienia procesu magazynowego w tym przedsiębiorstwie. Niezwykle ważnym etapem tych działań była identyfikacja i analiza procesów magazynowych badanego przedsiębiorstwa.
 
REFERENCJE (13)
1.
Bartosiewicz S., (2016), Doskonalenie procesu magazynowego na przykładzie branżowego centrum logistycznego, [w] podrozdział w monografii, Wyd. Politechniki Częstochowskiej.
 
2.
Bartosiewicz S., (2015), Assessment of the warehouse management in an industry logistics centre using indexing methods, Gospodarka Materiałowa&Logistyka, Nr 9.
 
3.
Bartosiewicz S., Oziębło M., (2015), Innowacyjne podejście procesowe w gospodarce magazynowej branżowego centrum logistycznego, [w:] Przedsiębiorczość i zarządzanie, Tom XVI, Zeszyt 11, Część I, Łódź.
 
4.
Dudziński Z., Kizera M., (2002), Vademecum Gospodarki Magazynowej, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o., Gdańsk.
 
5.
Dudziński Z., Vademecum organizacji gospodarki magazynowej,(2008), Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o., Gdańsk.
 
6.
Grzybowska K., (2010), Gospodarka zapasami i magazynem. Część 2 – Zarządzanie magazynem, Difin, Warszawa.
 
7.
Grzybowska K., (2012), Podstawy logistyki, Difin, Warszawa.
 
8.
Michalik J., Organizacja zapasów i gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie, Logistyka” nr 5/2011, Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania.
 
9.
Niemczyk A., (2008), Zapasy i Magazynowanie. Tom II Magazynowanie, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 
10.
Niemczyk A., Zarządzanie magazynem, (2010), Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 
11.
Staniewska E., Magazynowanie w działalności przedsiębiorstw, Logistyka” nr 5/2011, Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania.
 
12.
Waters D., (2003), Logistics. An introduction to Supply Chain Management, Palgrave Macmillan, Great Britan.
 
13.
PN-N-01800:1984 Gospodarka magazynowa - Terminologia podstawowa.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430