PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
OCENA PRZYGOTOWANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ASPEKCIE WYMAGAŃ SYSTEMU OBRONNEGO RP
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki, Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
Data publikacji: 30-06-2019
 
SLW 2019;50(1):5–17
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Odpowiedzialność i skuteczność działania w kwestiach związanych z bezpieczeństwem i obronnością kraju jest silnie zależna od organizacji pracy w wydziałach jednostek samorządu terytorialnego. Determinuje go również stopień posiadanej wiedzy i doświadczenie pracowników, a także zakres przydzielonych obowiązków zawodowych i stopnień dostosowania struktury organizacyjnej do wymiaru wykonywanych zadań. W niniejszym artykule uwagę skupiono na urzędach powiatowych i gminnych badając, czy zatrudnieni tam pracownicy są właściwie przygotowani do pełnienia funkcji związanych z systemem obronnym.
 
REFERENCJE (20)
1.
ARMSTRONG, M. (2005). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 
2.
BOCHYŃSKA-ŚMIGIELSKA, E. (2012). Determinanty zaangażowania i efektywności zawodowej. Zeszyty naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ, 4, 97-113.
 
3.
BONISŁAWSKA, B. (2012). Zadania administracji samorządowej w zakresie bezpieczeństwa lokalnego. Zeszyty Naukowe WSEI seria: ADMINISTRACJA, 2(1), 223-256.
 
4.
BONTIS, N. (2004). National intellectual capital index: The benchmarking of Arab countries. Journal of intellectual capital, 5(1), 13-39.
 
5.
BORUCKA, A. (2013). Funkcjonowanie wojskowych oddziałów gospodarczych w nowym systemie logistycznym sił zbrojnych. Logistyka, 6, 39-48.
 
6.
BORUCKA, A. (2014). Przewóz osób w Polsce w świetle zmian legislacyjnych. Logistyka, 6, 468-475.
 
7.
BORUCKA, A., & MIKOSZ, B. (2008). Organizacja gospodarki odpadami w siłach zbrojnych na tle zmian militarnych i nowych wyzwań stawianych polskiej armii. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 8, 1-12.
 
8.
BORUCKA, A., & WIELGOSIK, M. (2016). Istota i znaczenie służby przygotowawczej i szkolenia rezerw. Systemy Logistyczne Wojsk, (45), 51-66.
 
9.
CHRZYŃSKI, R. (2017). Zadania obronne w systemie planowania i finansowania samorządu terytorialnego,[w:] Samorząd terytorialny w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej, pod. red. Z. Trejnis, J. Adamkiewicz, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
10.
HYSA, B., & GRABOWSKA, B. (2014). System motywacji pracowników administracji publicznej na podstawie wybranej jednostki ZUS. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 74, 325-342.
 
11.
JAŁOWIEC, T. (2018). Logistyka w systemie bezpieczeństwa państwa. Logistyka w teorii i praktyce nauk o bezpieczeństwie i obronności, 1, 12-28.
 
12.
KRZYSZTOFEK, A., & KUMAŃSKA, W. (2011). Wpływ motywowania pracowników na efektywność pracy w przedsiębiorstwie. Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae, 15(2), 43-56.
 
13.
KUC, B. R., & MOCZYDŁOWSKA, J. (2009). Zachowania organizacyjne: podręcznik akademicki. Difin.
 
14.
KULICZKOWSKI, M. (2016). Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce. Próba systematyzacji procesualnych oraz funkcjonalnych aspektów przygotowań. Warszawa: AON.
 
15.
KUMARI, G., & PANDEY, K. M. (2011). Job satisfaction in public sector and private sector: A comparison. International Journal of Innovation, Management and Technology, 2(3), 222.
 
16.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ. (2009). Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Strategia sektorowa do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. (2009). Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 
17.
PENC, J. (2001). Kreowanie zachowań w organizacji: konflikty i stresy pracownicze, zmiany i rozwój organizacji. Agencja Wydawnicza Placet.
 
18.
SZMITKOWSKI, P. (2017). Szkolenia obronne w administracji publicznej jako istotny element edukacji dla bezpieczeństwa w RP. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, (15), 83-93.
 
19.
ŚWIDERSKI, A., BORUCKA, A., JACYNA-GOŁDA, I., & SZCZEPAŃSKI, E. (2019). Wear of brake system components in various operating conditions of vehicle in the transport company. Eksploatacja i Niezawodność, 21, 1-9. dx.doi.org/10.17531/ein.2019.1.1
 
20.
WAŚNIEWSKI, T., & BORUCKA, A. (2011). Sieciowe rozwiązania w łańcuchu dostaw w oparciu o technologię radiowej identyfikacji towarów. Systemy Logistyczne Wojsk, (37), 235-245.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430