PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
KONCEPCJA WYKORZYSTANIA JOINT PRECISION AIRDROP SYSTEM W PROCESIE ZAOPATRYWANIA W DZIAŁANIACH BOJOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Instytut Logistyki
2
Wojskowa Akademia Techniczna, Pion Ogólny, 2 Batalion Szkolny
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
Data publikacji: 31-12-2019
 
SLW 2019;51(2):27–42
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji wykorzystania joint precision airdrop system w procesie zaopatrywania w działaniach bojowych. W pierwszej części pracy przedstawiono problem i wyzwania konwojów lądowych. Następnie opisano podstawowe założenia systemu JPADS przez przedstawienie elementów składowych systemu oraz nakreślenie zalet i wad tego systemu. W dalszej części pracy scharakteryzowano wybrane konfiguracje systemu JPADS dostępne na rynku. Kolejnym etapem była krótka analiza procesu zaopatrywania z wykorzystaniem transportu powietrznego i transportu lądowego.
 
REFERENCJE (11)
1.
BENNEY, R., BARBER, J., MCGRATH, J., MCHUGH, J., NOETSCHER, G., & S. (2005). The new military applications of precision airdrop systems. In Infotech@ Aerospace (p. 7069).
 
2.
BENNEY, R., MCGRATH, J., MCHUGH, J., NOETSCHER, G., TAVAN, S., & PATEL, S. (2009). DOD JPADS programs overview and NATO activities. In 19th AIAA Aerodynamic Decelerator Systems Technology Conference and Seminar (p. 2576).
 
3.
BROWN, G., & BENNEY, R. (2005). Precision aerial delivery systems in a tactical environment. In 18th AIAA Aerodynamic Decelerator Systems Technology Conference and Seminar (p. 1645).
 
4.
CACAN, M. R., SCHEUERMANN, E., WARD, M., COSTELLO, M., & SLEGERS, N. (2015). Autonomous airdrop systems employing ground wind measurements for improved landing accuracy. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 20(6), 3060-3070.
 
5.
GRZELAK, M. (2018). Planowanie przewozu wojsk transportem kolejowym jako element działań na rzecz bezpieczeństwa narodowego. Przegląd Nauk o Obronności, 3.
 
6.
JÓŹWIAK, A., OWCZAREK, P., ĆWIK, D., & BETKIER, I. (2019). Ocena zdolności bojowej jednostek wojsk lądowym elementem wspierającym interoperacyjność NATO. Gospodarka Materiałowa i Logistyka. 5.
 
7.
BENNEY, R. J., KRAINSKI, W. J., ONCKELINX, P., DELWARDE, C., MUELLER, L., & VALLANCE, M. (2006). NATO precision airdrop initiatives and modeling and simulation needs. ARMY NATICK SOLDIER CENTER MA.
 
8.
MAJ, J., JÓŹWIAK, A. (2014). Siły zbrojne w obliczu zagrożeń antropogenicznych. Systemy Logistyczne Wojsk, (41), 137-150.
 
9.
SAVA, C. (2012). Resupplying forward operating base. Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego.
 
10.
TAVAN, S. (2006). Status and context of high altitude precision aerial delivery systems. In AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference and Exhibit (p. 6793).
 
11.
WUEST, M. R., & BENNEY, R. J. (2005). Precision Airdrop (Largage de precision) (No. RTO-AG-300-V24). AIR FORCE FLIGHT TEST CENTER EDWARDS AFB CA.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430